2 dager med kreativt arbeid som gir deg nyttige verktøy i din jobbhverdag!

Tid:
01.06.17 og 02.06.17 begge dager fra 09.00 – 15.00.

Målgruppe:
Et kurs for alle som elsker å være kreative og vil lære om nyttige verktøy!

Bindende påmelding til:
hikpost@hihm.no innen mandag 29. mai 2017.

Kursavgift:
Kr 5 200 for begge dager,- inkludert lunsj og forfriskninger. Ved påmelding av 3 eller flere fra en bedrift reduserer vi prisen til kr 4 950 pr person.

Info om kurset:
Ofte har personer som arbeider med informasjon og markedsaktiviteter behov for flere programmer og kunnskapsområder for å kunne utføre arbeidet sitt.
Dette kurset gir deg en innføring i de grunnleggende funksjonene i Photoshop, og setter deg i stand til å lage dine trykksaker fra bunnen av med InDesign som verktøy.

Kanskje ønsker du å bli bedre på redigering av fotografier av produkter, medarbeidere, lokasjoner og aktiviteter? Bilder skal arkiveres, fikses og tilpasses til web og i trykksaker med enkle raske grep. Dette vil vår kursholder gi deg grunnlag for.

Målet er å bli en bruker som klarer å produsere ting selv. Du blir ikke designer, men en god operatør av verktøyene og kan jobbe effektivt og riktig med dokumenter. Du lærer å kvalitetssikre det som sendes ut, og lage gode PDF’er til trykk og arkiv.

Viktig:
Alle deltagere må ha med egen pc med programvarene Photoshop og InDesign installert. Sjekk at alt virker før du kommer på kurset.

Ønsker du mer informasjon om kurset, se Høgskolesenterets hjemmeside: http://hik.no/photoshop-og-indesign/. Her finner du mer informasjon om blant annet kursholder!