Kan nytt studium i digital ledelse på Kongsvinger hjelpe næringslivet regionalt og nasjonalt å takle den nådeløse digitale revolusjonen? 24. november arrangerer Høgskolestiftelsen og Høgskolen innlandet seminar på Kongsvinger hvor målet er å fortelle hva dette kan bety for din virksomhet.

Se program og påmeldingsinformasjon

I takt med at verden blir stadig mer digital får bedrifter og organisasjoner tilgang på større og større datamengder knyttet til for eksempel brukeratferd, logistikk og interne prosesser. Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA) handler om innhenting, bearbeiding og anvendelse av disse store datamengdene for å få et bedre grunnlag for å ta beslutninger for bedrifter / organisasjoner.

Høsten 2018 planlegges oppstart av det første masterstudiet innen dette feltet i Norge, her i Kongsvinger. Alle virksomheter som genererer og / eller bruker data som styring- og beslutningsverktøy vil ha nytte av dette studiet. 24. november arrangerer Høgskolestiftelsen og Høgskolen innlandet seminar på Kongsvinger om Digital Ledelse og Business Analytics. Der stiller Høgskolen i Innlandet stiller med faglige fremlegg og Forskningsrådet kommer for å fortelle om forskningsmuligheter for bedrifter og offentlige virksomheter. Næringslivet og andre som er interesserte er hjertelig velkomne til å delta for å få mer innsikt i hva DLBA handler om, og samt diskutere hva dette kan bety for egen virksomhet. Vi håper så mange som mulig er interesserte i å delta, hjertelig velkommen skal dere være.