Vi inviterer til strategisamling tirsdag 5. september kl. 18:00 – 21:00 på Vinger Hotell for å utvikle Kongsvingerregionen som besøksregionen.

  • Hvordan skal vi kommunisere Kongsvingerregionen utad?
  • Hvilke «spydspisser» og «fyrtårn» skal velges ut for å ta markedsandeler nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvordan tilpasse oss morgendagens trender?
  • Hvordan sikre sømløst og godt trepartssamarbeid mellom fremtidig destinasjonsselskap, næringsaktører og kommuner?

Vi trenger dine innspill for å stake ut en felles fremtidig kurs for Visit Kongsvingerregionen. Arbeidet er startet opp, og det er bl.a. foretatt dybdeintervjuer blant en rekke lokale reiselivsaktører som vil presenteres. Det legges opp til en involverende og forankrende prosess i samarbeid med reiselivsnæringen.

Prosessledere:

  • Linda M. Ramberg, tidligere reiselivsdirektør i Destinasjon Røros og seniorrådgiver i Rådhuset Vingelen
  • Hedvig Rognerud, mangeårig bedriftsutvikler og daglig leder i Rådhuset Vingelen

Påmelding til: kari@hkp.no

Velkommen til kreativt, fokusert og målrettet arbeid for Kongsvingerregionen!

Hilsen

Lars Gillund, Byregionprogrammet

Sjur Strand, Kongsvinger Kommune

Bjørn Waage, Visit Kongsvingerregionen

Linda Ramberg, Rådhuset Vingelen, www.radhusetvingelen.no