På strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen skal kontaktledningsnettet fra 1951 skiftes ut med nytt strømforsyningsanlegg.

Multiconsult har stått for prosjektering og det er avholdt dialogkonferanse om prosjektet som har en totalverdi for Bane Nor på 876 millioner kroner. Det er et omfattende prosjekt Bane Nor nå er i gang med. I disse dager lyses entreprisen ut på nytt KL-anlegg med autotrafo på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Åbogen. Prosjektet innbefatter boring og fundamentering a cirka 2200 master og åk på hele banestrekket. Hele KL-anlegget skal bygges ut, det samme skal svakstrømanlegget. I tillegg skal det strekkes ny fiber hele veien.

Les mer på byggfakta.no