Til høsten starter masterstudiet Digital ledelse og business analytics på Kongsvinger. Men hva er det?

Studiet skal gi studentene bred kunnskap om innhenting, bearbeiding og anvendelse av disse store datamengdene for å få et bedre grunnlag for å ta bedre beslutninger knyttet til markedsføring, logistikk og interne prosesser. Studiet er svært relevant for regionalt og nasjonalt næringsliv.

 


Blant annet så mener Rune Kjelsrud som jobber i Telenor at studiet er relevant for dem da de pr i dag opplever det er for lite kompetanse innen dette fagområdet i Norge og at kompetansen må rekrutteres utenfra Norges grenser. Han mener også industribedrifter vil få økt konkurransekraft ved å ha mer kompetanse innen Digital ledelse og business analytics.


Studiet er unikt i Norsk sammenheng, og ledes av Professor Bård Tronvoll ved Høgskolen i Innlandet. Han mener at studiet vil være svært relevant for både industri- og teknologibedrifter, da de vil få bedre kunnskap om hvordan de kan bruke datakilder for bedre innsikt og beslutninger knyttet til prosesser, kunder og markeder. Studiet er et ledelsesstudie med et analyse og teknologiperspektiv.

 

Det er Høgskolesenteret i Kongsvinger som drifter studiet. For mer informasjon om studiet ta kontakt med Vegard.herlyng@inn.no