«All inclusive service» for investorer

Et regionalt kontaktpunkt

  • Vi gir bedriften et sted og en person å forholde seg til – det gjør det enkelt å få svar og veiledning
  • Vi har tett samarbeid med kommuner og andre aktører og kan derfor bidra til å svare opp alle bedriftens spørsmål og problemstillinger
  • Vi involverer de aktører som er viktig for bedriften
  • Vi har oversikt over:

- Industri- og næringsområder i regionen
- Eiendomsmarkedet
- Bestående næringsliv
- Råstoffsituasjon
- Alle kommunene i regionen
- Hjelpemiddelapparatet
- Kompetanse og metoder
- Regionens fortrinn

  • Vi kan også bistå med foretningsmessig rådgivning hvis bedriften har behov for det i en “flyttefase” – inkludert analyse av marked, råstofftilgang m.v

Ta kontakt med Stian for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Facebook