13. mars arrangeres det Frokostseminar på Skaslien i Grue (0800-1200), med et spennende program. Blant annet så vil advokatfirmaet DLA Piper kommer for å orientere om nye personvernregler og DN kommer for å fortelle om hvordan din bedrift blir Gasellebedrift.

Les hele programmet her og meld deg på til haakon.gjems@grue.kommune.no

Les mer om nye personvernregler

Fra mai 2018 vil den nye EU personvernforordningen for personvern (GDPR) gjelde i Norge , og det vil komme nye krav i tillegg til dagens krav til behandlingsansvarlige og databehandlere. Kravene til behandling av personopplysninger, både etter kravene i dagens lovgivning og etter GDPR, kan synes uoverkommelige. Men går man systematisk til verks og tar en praktisk tilnærming, blir kravene og etterlevelsen av disse overkommelige.

 

Petter Bjerke fra DLA Piper gir i dette innlegget en kort oversikt over kravene i GDPR, forholdet til dagens regelverk og praktiske råd om hva virksomheter og kommunene bør gjøre for å være i overensstemmelse med kravene etter de nye reglene.
Petter Bjerke er partner i det globale advokatfirmaet DLA Piper. Han bistår klienter innenfor teknologirett og personvern, og har lang erfaring med de fleste juridiske problemstillinger og prosesser som kan oppstå i grensesnittet mellom juss og teknologi. Bjerke bistår et bredt spekter av både internasjonale og norske klienter i deres utarbeidelse av interne compliance programmer som forberedelse til GDPR og innehar også rollen som eksternt personvernombud. Bjerke holder også kurs for kommende personvernombud i kommuner og er også involvert i GDPR prosjekter for flere bedrifter, organisasjoner samt kommuner. Bjerke holder jevnlig kurs innen ulike tema knyttet til personvern for offentlig og privat sektor.