Torsdag 21. sept kl 16 er det mulig å få høre siste nytt om et betalingsmarked i endring. Bli ikke overrasket om Vipps er et av temaene. Ved samme anledning kan du også møte Lars og Bjørn som deler erfaringer fra det å være gründer, inkludert finasiering av prosjekter og etterpørselen etter alternative engergiformer. Har du lyst, er du velkommen til å bli med på Gründerpub på Bastian etterpå.