Fredag 20. oktober fra kl. 11.00 inviterer 7sterke, i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark, til Industriforum og Industripub.

Erik Platek, Styreleder 7Sterke

– Målet er å samle industrien, virkemiddelapparatet og kommunene for å lære om og diskutere hvordan vi sammen kan skape en industri som er rustet for fremtiden sier Erik Platek, styreleder i 7Sterke.

Det er lagt opp til et svært variert program med innlendinger om alt fra LEAN via design til smart digitalisering av industrien.

– Fremtidens industri handler om at alle prosesser henger sammen med hverandre. Skal vi lykkes med forbedringen må designen av produktene henge sammen med både de interne arbeidsprosessene og markedsarbeidet. Derfor har de tre nettverkene våre gått sammen om et forum.

Forumet finner sted på Sentrum Videregående skole, og etter at det faglige innholdet er ferdig går alle som har lyst over til Bastian for mat og sosialt samvær.

– Industripuben er en viktig del av arrangementet! Skal vi som region lykkes må vi samarbeide. Skal vi samarbeide må vi kjenne hverandre og ha tillit til hverandre. Møtes vi i uformelle sammenhenger er det lettere å bli kjent, smiler 7Sterke sjefen.

– Vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til et avbrekk i hverdagen for å være med på et faglig og sosialt møte om industri og næringsutvikling. Jeg tror både politikere, administrasjonen i kommunene og industrifolk vil ha nytte av denne dagen, avslutter Platek.

Hele programmet finner du på 7Sterkes hjemmeside. Der finner du også påmeldingsinformasjon.

Industripub_plakat