Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte! I denne artikkelserien presenterer vi bedrifter som beviser dette.

Med store visjoner, dyktighet og handlekraft har gründer Erik Lynne med flere utviklet Solør Bioenergi fra å være en innovativ miljøbedrift på Kirkenær til å bli et internasjonalt bioenergi-konsern ytterst på den grønne gren.

Solør Bioenerig
Internasjonalt bioenergi-konsern (Foto: Solør Bioenergi)

Fra trykkimpregnering til produksjon av bioenergi

 Etter oppkjøp av rundt 40 fjernvarmeanlegg fra blant annet E.ON i Sverige for tre år tilbake, har selskapet vokst til å bli et milliardkonsern. Nå er konsernet rigget for ytterligere vekst.

-Ja, utviklingen er fantastisk av en bedrift der hele virksomheten baseres på fornybar energi fra trebasert biomasse. Gründer og medinvestorer har tatt stor risiko og har lagt inn en imponerende innsats. Sammen med styret og dyktige, lojale medarbeidere har eierne skapt et internasjonalt konsern med utgangspunkt i Kirkenær, sier Hans Marcus Moss, som er daglig leder for de norske virksomhetene og konsernets brenselsproduksjon i Sverige, herunder to pelletsfabrikker i Dalarna.

Vi møter Moss ved hovedanlegget på Kirkenær, der det hele startet for 14 år siden. Historien går egentlig flere tiår tilbake, da Eriks far Bent Lynne med flere etablerte Solør Treimpregnering i 1960, som produserte og solgte trykkimpregnert trevirke.

I 2003 ble impregnert trevirke klassifisert som farlig avfall. Erik Lynne så potensialet i å ta i mot forurenset trevirke som blant annet kraftstolper og jernbanesviller, og gjøre det om til fornybar energi. Han fikk etter hvert med seg investorer, og den spennende bioenergi-reisen startet med etableringer og oppkjøp i Norge og Sverige.

Organisk vekst og oppkjøp

Solør Bioenergi Gruppen har nå blitt en ledende markedsaktør på fornybar energi. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme, samt produksjon av biobrensel i form av briketter og pellets.

Noen anlegg bygger de selv, men i løpet av de siste årene har de investert store beløp gjennom oppkjøp. I 2013 kjøpte selskapet opp Rindi Energi AB i Sverige, med flere varmesentraler i Sverige og Polen, samt to pelletsfabrikker. De har også kjøpt opp 28 varmesentraler fra E.ON, store investeringer som ble finansiert opp gjennom emisjon og låneopptak.

-Vi bygget for eksempel bioenergianlegget på Rena i 2008, og leverer fjernvarme til Forsvarets anlegg i Rena leir. I 2010 kjøpte vi opp et anlegg på Jæren og i Charlottenberg, og i løpet av de siste årene har vi gjort store investeringer i Sverige, kan Moss fortelle.

I dag eier og opererer konsernet 51 energisentraler, tre miljøterminaler, to pelletsfabrikker og en brikettfabrikk i Norge og Sverige og i Polen. De forsyner sine rundt 7500 kunder innen offentlig og privat sektor med i overkant av 2 TWh fjernvarme, elektrisitet og brensel hvert år.

Kun fornybar energi som gjelder

Produksjon av mer bioenergi er viktig for norske myndigheter, og de mener at det blant annet er et stort potensial for bruk av mer kvist og topper fra hogst for å bidra til en ønsket miljøvennlig energiproduksjon.

Hans Marcus Moss kan fortelle at fjernvarme er et klart valg for oppvarming av for eksempel forretningsbygg og borettslag der det er mulig, og at kraftintensiv industri også i større grad går over til å bruke fornybar energi.

-Ved våre fjernvarmeanlegg har vi mange kommunale bygg, forretnings- og industribygg som kunder. Industri som bruker energi i næringsmiddelproduksjon kjøper damp av oss, og annen industri faser nå ut oljebasert oppvarming og konverterer til fornybar energi som pellets og flisbaserte produkter, forteller han.

Miljøvennlig energiproduksjon (Foto: Solør Bioenergi)

Solør-ånden råder

Til tross for at Solør Bioenergi Gruppen nå har vokst til å bli et internasjonalt konsern, understreker Hans Marcus Moss at de ønsker å bevare den gode Solør-ånden i selskapet.

-På anleggene rundt omkring er det korte beslutningsveier, og vi er opptatt av at de som jobber hos oss skal føle seg som en del av ”Solør-teamet”. Det innebærer blant annet at vi er arbeidsomme, liker å ha det ryddig og ordentlig rundt oss, og at vi er stolte over arbeidsplassen vår, og håndterer anlegg og eiendom som om det er vårt eget, forteller han.

Selskapet har nå totalt rundt 170 ansatte. 18 av dem har Kirkenær som sitt arbeidssted, og Hans Marcus Moss mener at holdningene og innsatsen til de ansatte har vært avgjørende for utviklingen av selskapet gjennom mange år.

-Jeg kom inn i selskapet i 2009, og vi har fantastisk stabil og ansvarsbevisst arbeidskraft her. Det er nesten ikke sykefravær, og det tror jeg har med det sprudlende humøret vi har på arbeidsplassen vår å gjøre, understreker han.

Han roser også Grue kommune, som han mener har vært en god og smidig samarbeidspartner i alle år.

-Både administrasjonen og politikerne i kommunen ser muligheter i stedet for hindringer, og legger til rette for næringslivet. Det er viktig for oss at kommuner vi er representert i har god forståelse for vår virksomhet, sier han.

Skal vokse videre

Solør Bioenergi Gruppen med Martinus Brandal i konsernsjefstolen har fortsatt vekstambisjoner.

Den store veksten vil i hovedsak komme andre steder, men Moss ser ikke bort fra at det kan bli noe muligheter for en utvidet produksjon ved anlegget på Kirkenær også.

-Vi har nå en utrolig dyktig konsernstab som sitter både på Kirkenær, i Stockholm og Zürich. Jeg er veldig stolt over å representere dette selskapet som har sine røtter og ben plantet trygt i Solør, og som har blitt til et stort, grønt og vekstkraftig industrikonsern, avslutter Hans Marcus Moss.

Bioenergi på Kirkenær