Kongsvingerregionen jobber målrettet for å skape flere arbeidsplasser i regionen. For å lykkes trenger vi både private og offentlige investeringer i regionen, og et av de områdene vi jobber aktivt i forhold til er utflytting og det å beholde offentlige arbeidsplasser.

Kongsvingerregionen har allerede to sterke kompetansemiljø er innen fengselsvesenet, med fengsel både i Kongsvinger og på Bruvoll.

Kriminalomsorgen på Østlandet har store utfordringer knyttet til soningskapasitet. Både Kongsvinger fengsel og Bruvoll fengsel kan i løpet kort tid bygge ut og tilby nye soningsplasser. Nye bygg kan være operative i løpet av 1-1,5 år fra penger er bevilget, og vil dermed kunne bidra til å løse kapasitetsutfordringene på Østlandet på en rask og effektiv måte.

Med bakgrunn i dette jobber Kongsvingerregionen med å få Stortinget / regjeringen til å prioritere utbygging av kapasiteten ved Bruvoll og i Kongsvinger.

Dette er en vinn vinn situasjon hvor staten effektiv løser en utfordring knyttet til soningskapasitet og hvor Kongsvingerregionen får påfyll av statlige arbeidsplasser.

Les mer om hvorfor det er riktig å etablere nye fengselsplasser i Kongsvingerregionen.