Bli trygg på de juridiske reglene ved ansettelser, oppfølging av ansatte og ved oppsigelser!

Les mer om kurset her