Gjennom felles Facebook-kampanje og felles sommermagasin profilerer Kongsvingerregionen seg som turistdestinasjon både for regionens innbyggere og besøkende utenfra. Profileringen er et samarbeid mellom regionrådet, Visit Kongsvingerregionen og avisa Glåmdalen.Kongsvingerregionens sommermagasin

 

Målet med profileringen er  i følge fungerende regionrådsleder Wenche Huser Sund todelt:

– For det første ønsker vi at flere av våre egne innbyggere skal oppdage og bruke mulighetene som finnes i regionen! Regionen er et skattekammer i forhold til gode turopplevelser, men mange av dem er lokale hemmeligheter. Disse «skattene» ønsker å vise frem til flere! Og innbyggere som er bruker mulighetene i regionen er de beste markedsførere vi kan ha.

For det andre ønsker vi at det skal bli enklere å være turist i regionen. Er du på gjennomreise skal for eksempel magasinet kunne gi deg inspirasjon til være over en natt ekstra for å gå på tur, padle i kano eller klatre i klatreparken. Dette vil igjen skape flere arbeidsplasser innenfor besøksnæringen og det er viktig for oss.

Les hele magasinet her og finn inspirasjon til dine egne opplevelser eller nye forretningsideer:

http://flip.cultrixmedia.com/amedia/glamdalen/glamdalen/sommermagasinet-2017/