De neste tiårene vil føre med seg store endringer når det gjelder måten vi arbeider på, hvilke produkter og tjenester vi etterspør og hvilken kompetanse som er mest attraktiv.

Næringsstrategi for Kongsvingerregionen

Næringsstrategien handler om hvordan skal Kongsvingerregionen møte disse utfordringene. Den handler også om på hvilken måte kommunene i regionen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og hvordan kommunene som tjenesteyter og utviklingsaktør kan bidra til at den regionale konkurransekraften løftes videre.

Ved å satse på regionens fortrinn, og jobbe strategisk for å realisere disse, er målet at regionen skal oppnå en netto vekst på 100 arbeidsplasser per år.

 Det er lagt opp til syv hovedstrategier for bidra til vekst i regionen:

  1. Prioritering av fire satsningsområder; bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, bygg og anlegg
  2. Tett samarbeid mellom kommunene og næringslivet
  3. Handlekraftige og effektive kommuner
  4. Sterke allianser
  5. Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer
  6. Riktig kompetanse og FOU
  7. Kommunikasjon og omdømmebygging

Næringsstrategien forteller mer om hvordan regionen skal jobbe. Les hele dokumentet: Næringsstrategi for Kongsvingerregionen