I forbindelse med Torsdagslunsjen torsdag 12.april 2018 hadde Osloregionens direktør Øystein Såtvedt et inspirerende innlegg om hvordan Osloregionen jobber og hvilke tanker han har om Kongsvingerregionens bidrag og muligheter i Osloregionen.

Kongsvingerregionen er en del av Osloregionen og vi blir utfordret på å ta en plass her. Han vektla at vi absolutt har kommet på banen, men at vi må fortsette å være synlige over tid.

Dette er noe vi skal jobbe videre med fra kommunene og fra Hedmark kunnskapspark

Se foredraget her: https://www.youtube.com/watch?v=Tw9eAjdJdwk