Digital modenhet vil være avgjørende for å møte fremtiden. I Industriforum sist uke fortalte Bente Sollid Storehaug, Adm. dir. Vizaly Nordic AS og hva som kan vente oss og hva som vil kreve fra oss får å møte det nådeløse digitale skiftet.

Hør hvorfor hun mener at dette vil berøre næringslivet i Kongsvingerregionen:

Høgskolestiftelsen jobber nå sammen med Høgskolen innlandet om å utvikle studiet Digital Ledelse og Business analytics (DLBA). Studiet er unikt i Norge og skal gjøre bedrifter og offentlige virksomheter i stand til å utnytte digitale data til å analysere mulighetsbilder og ta bedre strategiske beslutninger.

Hør Vegard Herlyng gi en kort beskrivelse av hvorfor dette studiet vil møte noen av de utfordringene Bente Sollid Storehaug adresserer: