Studie i praktisk prosjektledelse med 7,5 stp i Kongsvinger våren 2018

Bli en mer effektiv prosjektleder, eller prosjektmedarbeider!

Les mer om dette her