Noen bedrifter tar spranget og kommer lenger enn andre. De vokser og leverer fantastiske resultater, år etter år. Vi kaller dem Gaseller. Norge har i år den sterkeste gaselleveksten siden 2009, og med over 3000 selskaper som er kvalifisert som gaselle, er 2017 det beste gaselleåret siden finanskrisen. Kongsvingerregionen blir spesielt nevnt som en region med flere Gaseller enn noen gang tidligere.

Den 7. desember inviterer Hedmark Kunnskapspark og Byen Vår Kongsvinger sammen med Dagens Næringsliv alle regionens gasellebedrifter og næringsliv til Gasellekonferanse og julelunsj. Det blir feiring av Gasellene, foredrag og intervjuer. Vi avslutter med sosialt samvær og en god lunsj.

Sted:             Sentrum videregående skole, Kongsvinger

Tidspunkt:   7. desember kl. 10:00 – 12:30. Kaffeservering fra kl. 09:30. Se vedlagt program.

Vi ønsker velkommen til en lokal Gasellekonferanse for Kongsvingerregionen!

Påmelding: Arrangementet er gratis, men har bindende påmelding pga. lunsjservering. Påmelding til kari@hkp.no eller tel. 950 62 155 innen 5. desember.

88 Gasellebedrifter i Hedmark, 28 av dem er i Kongsvingerregionen

  • 88 bedrifter i Hedmark har kvalifisert seg til årets gaselleranking og fylket har 2,9 % av Norges 3037 Gasellebedrifter.
  • 28 bedrifter i Kongsvingerregionen har kvalifisert seg til årets gaselleranking og regionen har 31,8 % av Hedmarks 88 Gasellebedrifter.

Søkbar liste ligger tilgjengelig på www.dn.no/gasellene2017

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de norske Gasellene i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit as. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker, og avisens journalister besøker og lager reportasjer på interessante og flinke bedrifter over hele landet.

Krav til en gaselle:

  • Levert godkjente regnskaper.
  • Minst doblet omsetningen over fire år.
  • Ha en omsetning på over en million kroner første år.
  • Unngått negativ vekst.
  • Positivt samlet driftsresultat.
  • Vært aksjeselskap.

DN kårer gasellene på grunnlag av de seneste fire årenes regnskaper og en vurdering av selskapet, veksten, lønnsomheten, revisorberetning, kredittanmerkninger og andre relevante faktorer. Dagens Næringsliv kårer gasellevinnere i samtlige av landets 19 fylker. Fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om tittelen Årets gasellebedrift.