Sanngrund får reiselivets miljømerke Green Key, den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Utmerkelsen kan gi positive ringvirkninger fra Europa.

– Dette er veldig positivt for oss. Det er mange reiselivsaktører og -operatører – spesielt fra Sør- og Nord-Europa – som er kjent med slike sertifiseringsordninger, og de spør gjerne etter grønne bedrifter å samarbeide med, sier daglig leder Arne Udnesseter.

For Sanngrund er det ingen tvil om at det har vært lønnsomt å tenke miljømessig, og Udnesseter mener at tiden de har brukt på å bli sertifisert også vil komme til nytte i framtiden.

– Over en tiårsperiode vil våre investeringer være lønnsomme økonomisk, i tillegg at vi sparer miljøet. Men vi gir oss ikke med dette. Vi skal blant annet bli enda mer bevisste på produktene vi tar inn og hvordan vi håndterer søppel, sier Udnesseter, og poengterer at sertifiseringen også kan bidra i markedsføringen av bedriften.

Overkommelig sertifisering

Et av tiltakene for å bli mer miljøvennlige i driften, gjorde Sanngrund våren 2016 – da de boret etter varme i bakken.

– Bergvarme, som er en form for geoenergi, krever et moderne geoenergianlegg. Oppvarmings- og kjølekostnadene våre blir redusert, og den fornybare energien representerer et godt miljøvennlig alternativ. I den daglige driften vil nå miljøbevisstheten ha en sentral rolle, sier Udnesseter og miljøansvarlig Lise Eriksen i en pressemelding sendt ut av FEE (Foundation for Environmental Education) Norway.

Sanngrund er per i dag den eneste bedriften i Hedmark som er sertifisert med Green Key, som for øvrig beskrives som spesielt tilpasset reiselivsbedrifter og størst i Europa. Udnesseter mener imidlertid det er viktig å understreke at det ikke er uoverkommelig å bli Green Key-sertifisert, selv for små bedrifter.

– Man trenger ikke være stor for å komme gjennom nåløyet. Det er tungt å komme i gang – spesielt for reiselivsbedrifter som ofte er drevet på få hender, men små bedrifter kan også sertifisere seg ved behov, sier Udnesseter.

Belønner miljøtiltak

FEE Norway mener Green Key-sertifiseringen er et synlig bevis på at Sanngrund tar ansvar for miljøet.

– For å bli Green Key-sertifisert må bedriften leve opp til en rekke kriterier om alt fra energi, vask, anfall og informasjonsarbeid – til å være en ansvarlig arbeidsplass, uttaler organisasjonen.

Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

– Målet er å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn i bærekraftig retning, sier Green Key-koordinator i FEE Norway, Marit Kjellesvik.

FEE Norway lanserte høsten 2014 Green Key-programmet i Norge. Allerede har en stor hotellkjede byttet ordning fra Svanemerket til Green Key, og flere uavhengige hotell er i gang, blant annet Grand Hotell i Oslo, heter det i en pressemelding fra FEE.

Green Key er for øvrig den eneste sertifiseringsordningen i Norge som er anerkjent av GSTC (Global Sustainable Tourism Council). I tillegg er miljømerket anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP).

Blant de beste spisestedene

Våren 2017 er 20 norske campingbedrifter i prosess for å oppnå Green Key – en av disse er altså Sanngrund, samt at det jobbes med et pilotprosjekt mot mindre overnattingssteder i samarbeid med Visit Lillehammer, Visit Lyngenfjord og fire pilotbedrifter.

I dag har 2.400 virksomheter i 45 forskjellige land fått utmerkelsen Green Key, men foreløpig er altså Sanngrund den eneste bedriften i vårt fylke som har fått miljømerket.

Sanngrund, som har drevet i over 40 år, har 160 sengeplasser, kurs- og konferansesenter, samt 100 sitteplasser i selskapslokalet, 80 i kafeteriaen og ytterligere 20 i konferanserom. I fjor var familiebedriften finalist i NAF-magasinet Motor sin anbefaling av de 25 beste spisestedene langs veien i hele landet, i tillegg til å bli kåret til årets bedrift 2016 i Kongsvingerregionen.

Du kan besøke Sanngrunds hjemmeside her. For å lese mer om Green Key, trykk her