Etablererkurs

Kurs hver vår og høst

To ganger per år arrangeres etablererkurs for entrepenører og gründere i Kongsvingeregionen. Kurset går over seks kurskvelder. Det er AB Utvikling som på vegne av Hedmark fylkeskommune har ansvar for kurset.

Formålet med etablererkurset er å gi den enkelte etablerer:

• Et best mulig beslutningsgrunnlag
• Grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet
• Selvinnsikt og selvledelse
• Et godt nettverk

Det overordnede målet med etablererkurset er:

• Flere og bedre etableringer
• Øke antall nyetableringer
• Gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk

Mer informasjon om kurset som sted, tid og detaljert innhold for du på AB Utviklings hjemmeside.

Neste etablererkurs

Plan for gründerarrangementer våren 2017: Kongsvingerregionen: Gründerviku uke 37                AB Utvikling

Facebook