Det satses offensivt i Kongsvingerregionen, med mange spennende vekstinitiativer. Kongsvingerregionen.no har tatt en statusprat med Erik Platek, styreleder for 7sterke for å oppsummere 2017 og beskrive noen av forventingene til 2018 ved inngangen til det nye året.

Godt fornøyd med 2017
2017 har vært et spennende år for 7sterke. Det har vært gjennomført Lean-kurs med over 80 påmeldte, industriforum og industripub hadde rekordmange deltakere, 7sterke er medarrangør av Innovasjonsløsft sammen med  Hedmark kunnskapspark (HKP) og det er inngått et samarbeid med HKP om etablering av en industriklynge. I tillegg har 7sterke jobbet tett sammen med Høgskolesenteret om utvikling av kurs og utdanninger som er relevante for regionalt og nasjonalt næringsliv.

– Vi er veldig godt fornøyd med aktiviteten i 2017. Vi opplever nå at vi har fått på plass stabile driftsbetingelser og en robust samarbeidspartner i HKP som gjør at vi kan satse sterkere fremover. 7sterke skal utgjøre en forskjell for industrien i regionen og da er utdanning og tilrettelegging for utviklingsprosjekter viktig. Dette gjør vi blant annet gjennom innovasjonsløft, samarbeid med Høgskolesenteret og Lean-kurs sier Erik Platek, styreleder i 7sterke.

 

En av de største positive overraskelsene i 2017 kom rett før jul hvor Sparebankstiftelsen kom med til sammen 12 millioner til utvikling av utdanninger tilrettelagt for næringslivet.

– Det var en kjempenyhet! 12 millioner er et meget viktig bidrag for å få på plass alle de planene vi er i gang med når det gjelder utdanning. Gjennom disse midlene kan vi forhåpentligvis få på plass studiet i Bærekratsøkonomi, få på plass en desentral fagskoleutdannelse og styrke fagmiljøet innen Digital ledelse og Business analytics. Målet må være å få en høgskole med nærmere 1900 studenter i Kongsvinger. Det vil ha stor betydning for både byen, regionen og næringslivet.

E16 er årets store skuffelse
Selv om Platek er godt fornøyd med 2017 har året også brakt med seg en stor skuffelse.

– Det at E16 ikke ble prioritert i Nasjonal Transportplan var en stor skuffelse for oss. Sammen med regionens politikere brukte vi mye tid på å informere om hvorfor E16 er en veg som må prioriteres. Vi må imidlertid erkjenne at vi ikke nådde frem, og så må vi gå i oss selv og se på hvordan vi kan bli enda tydeligere på E16 sin betydning både regionalt og ikke minst som en internasjonal tungtransportkorridor. Det at Statens vegvesen og Nye veier nå har lagt frem forslag til kostnadsreduserende tiltak gir oss nye muligheter til å fremme E16 forteller Platek

Store forventninger til 2018
Mye aktivitet er igangsatt i 2017 som vi legge føringer for 7sterke i 2018. Arbeidet med etablering av en Arena-klynge vil være viktig og målet er å få ferdig en søknad i mai 2018. Arbeid med å få på plass relevante utdanninger og kompetansehevende tiltak vil fortsette med uforminsket styrke. Allerede 19. januar samles HR-nettverket for å diskutere fremtidens utdanningsbehov.

7steke skal også bidra i en kampanje som handler om å få flere ungdommer til å velge yrkesfag fremover. Kampanjen i forhold til yrkesfag er et samarbeid mellom kommunene, de videregående skolene og 7sterke. I tillegg vil det jobbes både med E16 og andre tiltak for å forbedre transport- og logistikkløsninger for industrien.

– Vi har store forventinger til 2018. Allerede første uka i januar møtes representanter for 7sterke og politikere på tvers av partier for å diskutere hvordan vi jobber videre med E16. Felles front, felles strategi og samordnet argumentasjon blir avgjørende. Dette gjelder ikke bare i forhold til E16 men i forhold til å få på plass høgskole i Kongsvinger, politihøgskole, jernbaneutbygging og statlige arbeidsplasser som sykehus og SSB. At regionen jobber og fremstår som samlet mener vi er avgjørende, og dette vil jeg også være tydelig på i forhold til regionens politikere avslutter Platek.