Hvordan skal du eller din bedrift skape positive endringer i møte med globale omstillingskrav og endrede rammebetingelser? Dataanalyse og forretningsforståelse i Kongsvinger er halvårsstudiet for deg som vil ta kontroll over utviklingen av egen fremtid.

Lars Løfsgaard i Ibas og Petter Moseby i Hedmark kunnskapspark mener god analysekompetanse blir viktig i fremtiden.

– Vi ser at mange bedrifter har behov for økt kompetanse innenfor analyse og forretningsforståelse. De fleste bedrifter har gode data på økonomi, og en del produksjons- og markedsdata, men mange mangler kompetansen til å ta dette ut i gode analyser og forretningsmessige vurderinger, sier Petter Moseby, daglig leder i Hedmark kunnskapspark (HKP), og trekker følgende konklusjon:

– Skal bedriften din ha én person på høyere utdanning i 2018, så er dette studiet de bør satse på. Dette er relevant for alle medarbeidere som jobber med økonomi, drift og analyse i hele regionen, sier Moseby.

Her kan du lese mer om studiet og søke opptak: https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/dataanalyse-og-forretningsforstaaelse

Øker verdiskapingen

Halvårsstudiet i dataanalyse og forretningsforståelse ved Høgskolesenteret i Kongsvinger gir god innsikt i hvordan forretningsprosesser og -modeller kan videreutvikles gjennom systematisk analyse av data. I tillegg vil studiet vektlegge teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i datahåndtering og databaser, som vil kunne være til nytte i den praktiske arbeidshverdagen. Kompetansen som deltakerbedriftene vil tilegne seg, vil bidra til at dataene nyttiggjøres – noe som igjen vil øke virksomhetenes verdiskaping.

– Vi ser at tradisjonelle økonomifunksjoner/-oppgaver vil bli erstattet av teknologiske løsninger. Det betyr at økonomer må utvide kompetansen fra tallvurderinger til forretningsmessige analyser. Økonomenes fremtid er systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon. Dataanalyse er en nøkkeldriver for å imøtekomme bedriftens fremtidige behov, sier Lars Løfsgaard i Ibas AS.

7sterke-medlemmet Ibas har for øvrig bidratt med innspill i forbindelse med utvikling av studiet sammen med Telenor og andre næringslivsaktører, men det er Høgskolen Innlandet som har hatt det faglige utviklingsansvaret.

Flere studieplaner

Målgruppen for studiet er personer som har interesse for økonomisk-administrative fag og IKT, og som ønsker å tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i håndtering av data i regneark og databaser, samt innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse. Studiet er en grunnutdanning og opptakskravet er generelle studiekompetanse. Høgskolen forventer også å kunne tilby et masterstudium i økonomi og ledelse med spesialisering innenfor digital ledelse og business analytics til høsten.

Studiet leveres av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.