Stikkord: Norges grønne hjerte

13. juni. Fellesmøte lokalmatnettverk

Fellesmøte forprosjekt lokalmatnettverk, tirsdag den 13.juni hos K+ kl.15.00-17.00. Hedmark Kunnskapspark har, som tidligere informert, fått tilsagn på forprosjektmidler fra Innovasjon Norge, og jobben er nå i gang med å forme nettverket. Nå ønsker vi dine innspill på det vi har sammenfattet så lang. Agenda…

Facebook