Gjennom felles Facebook-kampanje og felles sommermagasin profilerer Kongsvingerregionen seg som turistdestinasjon både for regionens innbyggere og besøkende utenfra.