Lokale næringslivstopper før valget av videregående opplæring:

Næringslivet i Kongsvingerregionen roper etter flere fagarbeidere. Yrkesfag gir deg et svært godt grunnlag for en lang rekke jobber på byggeplass og i industriproduksjon.

– Mange av de beste byggelederne og produksjonssjefene har studert yrkesfag, sier Kjell Bjarte Kvinge, administrerende direktør i Ø.M. Fjeld, og Erik Platek, adm.dir i Schütz.

De begrunner dette med at de som har gått fagarbeiderveien har en praktisk fagkunnskap i bunn som gjør at de enklere forstår det som skjer i produksjonsprosessene ute på byggeplass eller i fabrikken.

Kan bli fabrikksjef

– Vi har mange gode eksempler i regionen på fagarbeidere som har gått «gradene» og som i dag er fabrikksjefer, byggeplassledere eller prosjektledere, fortsetter Kvinge og Platek.

Yrkesfag oppleves av mange som et spennende valg som gir god og trygg jobb, samtidig som utdanningen gir spennende karrieremuligheter. Både byggebransjen og industrien vil trenge mange med fagbrev i årene fremover, noe direktør Trond Hagerud i Mapei kan bekrefte.

– I forbindelse med fabrikkutbyggingen på Sagstua i Nord-Odal vil vi ha behov for 15 nye produksjonsmedarbeidere i 2019 og fem nye hvert år de tre påfølgende årene. En yrkesfaglig bakgrunn er da svært relevant for ulike jobber i Mapei, sier Hagerud.

Behovet er stort

NHOs kompetansebarometer og en spørrerunde hos bedrifter i Kongsvingerregionen bekrefter at det vil være sterk etterspørsel etter faglært arbeidskraft i årene som kommer. Næringslivet har et stort udekket kompetansebehov, og størst er det innenfor håndverksfag som bygg, elektro og tekniske fag i små og mellomstore bedrifter.

– Behovet for flinke folk er stort. De med «sertifisert» fagkompetanse står sterkere sammenlignet med andre søkere med kun god erfaring, forteller Erik Platek.

Alle muligheter åpne

Samtidig som byggenæringen og industrien i Kongsvingerregionen vil ha mange spennende jobber å tilby fremover, har de yrkesfaglige videregående skolene ledige studieplasser til de som ønsker en spennende jobb.

– Vi har et spennende utdanningstilbud til dem som har lyst å utdanne seg som fagarbeider. Både byggfag og teknisk industriell produksjon (TIP) er fag som er godt tilpasset behovet regionen har, sier Marianne Bye, Einar Moan og Hanne Foss, rektorer ved henholdsvis Sentrum vgs., Solør vgs. og Skarnes videregående skole.

– Ved å ta fag- eller svennebrev kan du gå rett ut i jobb. Etter lærlingtiden kan du også gå videre til påbygning, som gir deg generell studiekompetanse – som igjen gir deg mulighet til å ta høgskole- og universitetsutdannelse. Alle muligheter står åpne for de som gjør et yrkesfaglig valg, sier rektorene.

Fakta yrkesfag:
 • Fag- og svennebrev er de mest etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter de neste fem årene
 • Spesielt stor etterspørsel innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon
 • Yrkesfag leder også til høyere utdanning
 • Seks av ti foreldre vet ikke at det finnes over 150 yrkes å vege blant ved å gå yrkesfag
10 grunner til å velge yrkesfag:
 1.  Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
 2.  Du kommer deg raskt ut i jobb.
 3.  Du får lønn under utdanning.
 4.  Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
 5.  Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
 6.  Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
 7.  Du blir attraktiv for norske bedrifter.
 8.  Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner.
 9.  Du har over 170 yrker å velge blant.
 10.  Du får mange muligheter til å utdanne deg videre.