Individuell bedriftsrådgiving

Hedmark kunnskapspark/K+

K+ / Hedmark Kunnskapspark (HKP) er et kompetansemiljø bestående av 10 personer som jobber sammen med regionalt næringsliv for å skape vekst i Kongsvingerregionen. K+/HKP tilbyr individuell rådgivning for bedrifter. Ved siden av generell kompetanse innen forretningsutvikling, har K+/HKP god kompetanse innen industriutvikling, IKT, ledelse/strategi, logistikk og bioøkonomi.

Ta kontakt med Petter Moseby for mer informasjon om hva K+ kan bidra med for din forretningsidé eller utviklingsprosjekt.

Tre næringshager

Kongsvingerregionen har tre næringshager som gir tjenester til lokalt næringsliv. Dette er Magnor Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage. Næringshagene har et bredt faglig nettverk og tilbyr bedrifter individuell veiledning, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap.

Odal Næringshage har utviklingsmiljø og muligheter for nye ideer og etablerte bedrifter. Næringshagen har mer enn 25 bedrifter samlokalisert, men det er ingen forutsetning for å være medlem hos oss at du også har kontor i næringshagen. Hjelp og innspill innen disse områdene kan du uansett få: Oppstart av bedrift, Økonomi/salg/marked, IPR/Patent, Internasjonalisering, Nettverk, Reiseliv, Handel og Service, Virkemiddelapparatet.

Kontakt oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med for din forretningsidé eller utviklingsprosjekt

Solør Næringshage gir næring til nye og gamle ideer! Solør Næringshage har kompetanse og nettverk som kan hjelpe deg til å realisere din etablererdrøm. Vi kan også være med å videreutvikle din bedrift. Går du rundt med en forretningsidé du kunne tenke deg å sette ut i live? Kom og test ideen din hos oss! Vi gir deg gratis råd og gründerveiledning, det betaler Våler og Åsnes kommuner for.

Vi bidrar også til utviklingsarbeid i allerede eksisterende bedrifter, og vi sørger for samarbeidsarenaer for næringslivet i Solør.

Vi har kontorfellesskap i Negardssvingen 2 på Flisa. Vi har 4 gründerplasser som kan benyttes i en oppstartsfase med gratis internett og kontorplass. Vi er samlokalisert med flere bedrifter og det er mulig å leie kontorplass i næringshagen.

Ta kontakt med en av næringshagene for mer informasjon om hva de kan bidra med for din forretningsidé eller utviklingsprosjekt

Facebook