Vekstprogram

Har bedriften din vekstambisjoner?

Kongsvingerregionen tilbyr ulike vekstprogram tilpasset din bedrift. Vekstbedrifter har både mulighet til å få bistand fra Biosmia, bli målbedrift i næringshagene og/eller inkubatorbedrift i Hedmark kunnskapspark.

Biosmia

BioSmia er et bioøkonomisenter skal stimulere bioøkonomisatsningen på Innlandet. BioSmia skal være et verktøy for å identifisere og hjelpe til med å løfte fram gode idéer. Små og store idéer til innovasjon innen bioøkonomi er velkomne!

Ta kontakt med Petter Moseby i K+ / HKP for få mer informasjon om hvordan din ide utvikles.

Inkubator

Prosessen med å få realisert de nye idéene kaller vi inkubasjon. Hensikten med inkubasjon er å legge til rette for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor de fleste investorer opplever risikoen som for høy for å investere selv.

Hos K+ / Hedmark kunnskapspark kan du i to år få tett oppfølging som inkubatorbedrift. Du får da bistand på alt fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og plan og ikke minst hjelp til finansiering. Både nye bedrifter som typisk har kun kompetanse og en god forretningidé og etablerte bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester kan bli inkubatorbedrifter. Idéhavere kan komme fra FoU-miljø, næringslivet eller være gründere som har utviklet forretningsidéen på egenhånd.

Kontakt Werner Melby K+ / Hedmark kunnskapspark i  for informasjon og vurdering av ideen i forhold til inkubasjon.

Målbedrift

En målbedrift er en virksomhet som har inngått en forpliktende avtale med en Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Bedrifter med potensial og ønske om vekst, i og utenfor næringshagen, kan være målbedrifter. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging og bedriften betaler en egenandel.

Som målbedrift jobber du målrettet med forretningsutvikling over tid, sammen med næringshagen. Fokus vil være på verdiskaping for den enkelte bedrift, gjennom å videreutvikle forretningsmiljø, nettverk og profil.

Ta kontakt med en næringshagene for å høre mer om hvordan din bedrift kan bli målbedrift.

Facebook