Vi gir deg kunnskap om reglene for varsling, og hjelp til hvordan rutiner for dette kan implementeres i din virksomhet!

Varsling av kritikkverdige forhold har fått stort fokus i media den senere tid og skapt stor offentlig debatt.

Hva kan det varsles om? Hvordan skal det varsles?  Hvordan skal varsling håndteres?  Dette er noen av de spørsmålene du får svar på i dette kurset!

I samarbeid med advokat Vibeke Resch-Knudsen kan vi tilby dette ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Les mer om dette og meld deg på her