I Venstres alternative statsbudsjett har man lagt inn 40 nye studieplasser til master i Bærekraftsøkonomi. Dette tar de nå med seg til forhandling med regjeringen om statsbudsjettet for 2018. Lykkes de med å få studiet inn i statsbudsjettet bygges et unikt næringsrettet fag- og utdanningsmiljø på Kongsvinger.

Venstre argumenter for at studiet er viktig for næringslivet. Dette underbygges nasjonalt av et studie gjennomført av Ernst & Young som slår fast at næringslivet mangler denne kompetansen., og at utdanningsinstitusjonene ikke tilbyr det som næringslivet faktisk har behov for.  Lokalt forsterkes dette av styreleder i Industriforeningen 7sterke, Erik Platek som uttaler at han vil ansette den første som går ut fra dette studiet. Master i Bærekraftsøkonomi er et unikt studium i skandinavisk sammenheng.

– Det finnes noen studier i Norge med elementer av bærekraft og ”grønne” fag, men alle bærer preg av å være tilpasninger av eksisterende studier, eller med nærmest utelukkende fokus på etikkpilaren i bærekraftsmodellen. For å utdanne lederne som arbeidslivet trenger, er opplæring i grønn verdiskaping og bærekraftige forretningsmodeller like viktig. Et studium som tilfredsstiller behovene må derfor bygges opp fra grunn forteller Tone Blixøen ved Hedmark kunnskapspark.

Tone Blixøen og Vegard Herlyng

Blixøen som har ansvaret for å koordinere arbeidet med å bygge nye studier som skal være på Kongsvinger, har også hatt ansvar for å utarbeide skissen til bærekraftsøkonomi-studiet. Hun jobber sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger og Byregionprosjektet i prosjektet «Høgskolebyen Kongsvinger».

Vegard Herlyng leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger er svært fornøyd med utviklingen.

– Hvis vi når igjennom i Statsbudsjettet vil Høgskolesatsningen i Kongsvinger får med dette flere ben å stå på! Vi blir et mer robust fagmiljø og får flere fag som spiller på hverandre. Nå som Venstre har lagt inn studiet i sitt alternative budsjett håper vi på en lokal tverrpolitisk dugnad, hvor alle partier jobber inn mot sine partikollegaer på Stortinget for å oppfordre dem om å prioritere studiet inn i det endelige budsjettet sier Herlyng.

– Studiet i Bærekraftsøkonomi vil sammen med studiet Digital ledelse og business analytics som starter opp ved Høgskolesenteret til høsten skape et svært spennende fagmiljø på Kongsvinger. Dette vil få store positive ringvirkninger for den regionale utviklingen. Det vil styrke det eksisterende næringslivet med relevant kompetanse, gi økt forskning og utvikling, større attraksjonskraft i forbindelse med rekruttering av nytt næringsliv, knoppskyting hos eksisterende bedrifter og SSB forteller Blixøen og Herlyng.