I disse dager omprofileres Sapa Profiler på Magnor etter at Hydro har kjøpt Orklas andel i konsernet. Men det er i Sapa-regi fabrikken de siste årene har gått fra store tap til solide overskudd. Etter at administrerende direktør Henrik Futtrup overtok roret i 2014 har han snudd skuta sammen med sitt mannskap. Etterspørselen etter det miljøvennlige og lette aluminiumet fortsetter å øke, og fabrikken investerer stort i nye maskiner og pakkelinje for å vokse videre.

Adm.dir Henrik Futtrup foran Sapa-skiltet, rett før selskapet byttet navn tilbake til Hydro

– Fabrikken på Magnor har virkelig blitt en solskinnshistorie i Sapa-konsernet, som er verdens største produsent av aluminiumsprofiler. Eierne er stolte av at vi har lykkes så godt, og det er selvsagt vi også, smiler en fornøyd Futtrup.

I fjor vant fabrikken ved svenskegrensen en kontrakt i hundre millioners klassen med den Lyngdalsbaserte laminatgolvprodusenten Alloc, som bestemte seg for å flytte produksjonen av sine profiler fra Kina til Magnor.

-Vi jobbet lenge med å utvikle verktøyet som kunne løse Alloc sine behov, og det viser at vi har nødvendig kompetanse og fleksibilitet for å løse kundenes utfordringer, sier han. Futtrup kan også fortelle at fabrikken for første gang har investert uten at det er relatert til en kunde.

-Vi har byttet ut 60 prosent av produksjonsutstyret for å være mer effektive og konkurransedyktige, og dermed er vi enda bedre rustet til å vokse fremover, fortsetter han.

Dyktige og stolte ansatte

Futtrup er tydelig stolt av sine de ansatte, og trekker frem dem som en viktig årsak til at de nå lykkes så godt.

– Vi har mange dyktige mennesker her, og det er stort engasjement og stolthet. Vi har faktisk en av de beste score i konsernet over fornøyde ansatte, og det er viktig, forteller en tydelig stolt administrerende direktør.

Den driftige direktøren har i tillegg til fabrikken på Magnor også ansvar for Sapa i Baltikum og Finland, og jobber mye globalt innen offshore og marine i konsernet. Til tross for at han også bruker mye tid på andre ansvarsområder, er det viktig for ham å lykkes med fabrikken på Magnor.

Vinner med kompetanse og effektivitet

-Før du kom hit i 2014 var bedriften i en vanskelig situasjon. Hva har du gjort for å snu trenden slik at fabrikken nå har blitt denne solskinnshistorien i konsernet?

– Når det gjelder ledelse forsøker jeg å løfte meg opp og ha et helikopterfokus. Jeg bruker også mye tid på å snakke med de ansatte og sette meg inn i deres hverdag, og mener det er viktig med tydelig kommunikasjon, sier han.

Futtrup understreker at kompetanse og sterke fagmiljøer er avgjørende for å lykkes i et tøft omstillingsmarked.

-Vi har sterk teknisk kompetanse i Sapa-systemet med over tusen ingeniører. Når det gjelder prosess, engineering og automatisering henter vi også inn hjelp fra Sintef, og vi samarbeider godt med NTNU og andre skandinaviske fagmiljøer, forklarer han.

Til tross for at Norge har høyere lønnskostnader enn for eksempel Kina og andre land, mener Futtrup at den norske fabrikken har god kunnskap om kundenes behov og ikke minst en nærhet til markedet som gjør at de blir konkurransedyktige.

-Det er viktig å få forstå hva kundene trenger, og vi er en god samarbeidspartner i kompliserte prosesser og smarte løsninger. Fabrikken på Magnor er et bevis på at vi kan konkurrere effektivt og lønnsomt, forklarer Henrik Futtrup.

Aluminium bidrar til miljøvennlig omstilling

Han mener at Magnor-fabrikken skal fortsette å vokse, og at løsningen ligger i å kombinere behovet for oljebasert virksomhet med mer miljøvennlige løsninger i fremtiden.

-Aluminium er et bærekraftig materiale som blir brukt mye i offshore og marine. Selv om det har vært en nedgang innen oljenæringen, ser vi at bruk av aluminium vokser. Det kan være sunt for næringslivet å måtte tenke nytt, og det skaper også muligheter for mer miljøvennlig omstilling, sier Futtrup.

Aluminium finnes i ulike mineraler, og rundt 8 prosent av jordskorpen består av dette grunnstoffet. Aluminium er vedlikeholdsfritt og 100 prosent gjenvinnbart, og er dermed et veldig miljøvennlig materiale. Futtrup kan fortelle at aluminiumens egenskaper og vekt gjør at det brukes i alt fra cruiseskip til LED-lamper, og at fabrikken på Magnor produserer mye til både byggeri og offshore.

-Aluminium er sterkt og ruster ikke. Det veier en tredel av stål, og vi ser at det blir stadig mer brukt i bilindustrien, som presses av myndigheter til å få ned drivstofforbruk og utslipp. Vi jobber tett med bilindustrien for å øke aluminiumsinnholdet i bilene, kan Futtrup fortelle.

Spennende muligheter for fabrikken

Hvordan ser du for deg at fabrikken på Magnor skal utvikles fremover?

-Vi skal være en sunn og velfungerende bedrift. Vi investerer klokt, vi automatiserer og bygger gode kompetansemiljøer. Slik ønsker vi å sikre arbeidsplasser i mange år fremover, smiler han.

Futtrup kan også fortelle at fabrikken på Magnor er kjent i markedet for sin fleksibilitet og evne til å tenke annerledes.

-Vi utfordrer oss selv på å tenke nytt hele tiden, vi ser på setup, maskiner og bemanning, og samtidig kompromisser vi aldri på kvalitet. Med Alloc-kontrakten utviklet vi verktøyet som brukes i maskinen. Det var en lang prosess, og for det vant vi innovasjonsprisen i Sapa-systemet, sier han stolt.

Tilbake til Hydro

I sommer ble det kjent at Hydro kjøpte Orklas Eierandel i Sapa. Oppkjøpet har nå blitt godkjent av konkurransemyndighetene i EU, Kina, Brasil, Tyrkia og Canada, og igjen heises Hydro-flaggene utenfor fabrikken på Magnor.

Henrik Futtrup er fornøyd med at fabrikken på Magnor igjen blir en del av Hydro-konsernet.

-Vi har gjort endringer og skapt gode resultater i Sapa-regi de siste årene, så dette er en god forretning for Hydro. Samtidig er vi glade for å komme tilbake til Hydro-familien. Alle kjenner Hydro, og det blir enklere å kommunisere. Vi ser frem til en spennende utvikling i kornsenet og for fabrikken på Magnor fremover, avslutter Henrik Futtrup.