Forfatter: EvaSnare

Kompetanse og nettverk

I kongsvingerregionen finner man et stort utvalg av fagnettverk og sosiale arenaer hvor man kan knytte nye kontakter og dele erfaringer på tvers av bransjer og kommuner. Her er et utvalg av arenaene hvor man kan møte næringslivet. Industriklyngen 7sterke 7sterke er en industriklynge som…

Satsingsområder

4 vedtatte satsningsområder For å skape vekst må regionen satse der hvor den har særlige fortrinn. Kommunestyrene i regionen har derfor vedtatt 4 særlige satsningsområder der det vil bli satt inn særlig innsats: Bioøkonomi fordi regionen har store naturressurser og kompetanse Kongsvingerregionen har store mengder…

Jobbe i regionen

Små og mellomstore bedrifter (SMB) dominerer arbeidsmarkedet i regionen som også ellers i landet. Her finner man store aktører med sterke merkenavn som Maarud, Mapei, Statistisk Sentralbyrå, Ahus avdeling Kongsvinger, Magnor glassverk, Flisa Trykkeri, Forestia. ØM Fjeld, Bergene Holm, IBAS Ontrack for å nevne noen….