Forfatter: EvaSnare

Gjenbrukstre som hyllevare, smarte betongelementer og verdifulle «donorbygg»

Regionrådets studietur i Danmark 27. januar ga inspirasjon til mange nye, bærekraftige løsninger for byggenæringen. I forbindelse med prosjektet «Sirkulær boligprototype – leie til eie», inviterte regionrådet på studietur til København. Prosjektet, der alle 6 kommunene i regionen og Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap er partnere, delfinansies…

Workshop 1 i Circle Scan – kartlegging av byggenæringen i regionen

Vår første workshop i “Circle Scan Kongsvinger Region” gikk av stablen 15. oktober. Fasilitatorer var Circle Economy fra Nederland sammen med Circular Norway. De som var med på  fase 1-workshoppen, representerte kommunene (næring, teknisk sjefer og innkjøp, KS bedrift) fylkeskommunen/regionråd, akademia/kunnskapsnæring (SINTEF, SSB, Høgskolen innlandet,…

Kompetanse og nettverk

I kongsvingerregionen finner man et stort utvalg av fagnettverk og sosiale arenaer hvor man kan knytte nye kontakter og dele erfaringer på tvers av bransjer og kommuner. Her er et utvalg av arenaene hvor man kan møte næringslivet. Industriklyngen 7sterke 7sterke er en industriklynge som…

Satsingsområder

4 vedtatte satsningsområder For å skape vekst må regionen satse der hvor den har særlige fortrinn. Kommunestyrene i regionen har derfor vedtatt 4 særlige satsningsområder der det vil bli satt inn særlig innsats: Bioøkonomi fordi regionen har store naturressurser og kompetanse Kongsvingerregionen har store mengder…

Jobbe i regionen

Små og mellomstore bedrifter (SMB) dominerer arbeidsmarkedet i regionen som også ellers i landet. Her finner man store aktører med sterke merkenavn som Maarud, Mapei, Statistisk Sentralbyrå, Ahus avdeling Kongsvinger, Magnor glassverk, Flisa Trykkeri, Forestia. ØM Fjeld, Bergene Holm, IBAS Ontrack for å nevne noen….