Forfatter: Lars Gillund

Samordnet støtte til næringslivet

Regjeringen har nå lagt frem en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen. Gjennom pakken får bedriftene dekket en stor del av sitt tap. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april. Ta kontakt med næringsutviklingsapparatet i Kongsvingerregionen hvis du…

Hvordan håndtere Korona-krisen?

Mapei er en stor industribedrift i Norsk sammenheng. Selskapet er opptatt av informasjonsdeling og håper deres håndtering av Korona-krisen kan gi læring til andre store og små bedrifter. Bedriften ønsker å være med på den nasjonale fellesdugnaden for å bekjempe smitte og vil gjøre alt…