Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen

Kongsvingerregionen har deltatt i Byregionprogrammet, initert av KMD. Prosjektet ble avsluttet 2017, men arbeidet videreføres gjennom Hedmark kunnskapspark/K+.

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i desse områdene. 37 byregioner med til sammen 213 kommuner er nå i ferd med å avslutte fase 2 av programmet.

Du kan lese om Byregionprosjektet Kongsvingerregionen fase 2 på Distriktssenterets hjemmeside.