Kategori: Nyheter

Kongsvingerregionen som turistdestinasjon

Gjennom felles Facebook-kampanje og felles sommermagasin profilerer Kongsvingerregionen seg som turistdestinasjon både for regionens innbyggere og besøkende utenfra. Profileringen er et samarbeid mellom regionrådet, Visit Kongsvingerregionen og avisa Glåmdalen. Målet med profileringen er  i følge fungerende regionrådsleder Wenche Huser Sund todelt: - For det første...

Kongsvingerregionen har vedtatt en felles næringsstrategi

De neste tiårene vil føre med seg store endringer når det gjelder måten vi arbeider på, hvilke produkter og tjenester vi etterspør og hvilken kompetanse som er mest attraktiv. Næringsstrategi for Kongsvingerregionen Næringsstrategien handler om hvordan skal Kongsvingerregionen møte disse utfordringene. Den handler også om...

Innovasjon skaper suksess hos Flisa Trykkeri

Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte! I denne artikkelserien presenterer vi bedrifter som beviser dette. Etter at Per Otto Sletten og Ole Peder Berggren overtok Flisa Trykkeri for sytten år siden, har de snudd den over hundre år gamle bedriften fra nær nedleggelse til stor suksess....

Kongsvinger SSB må styrkes

Med sine 324 ansatte er SSB er en av de viktigste kompetansearbeidsplassene i hele Kongsvingerregionen. Men skal Kongsvinger SSB opprettholdes som et sterkt fagmiljø må avdelingen styrkes. I dag skjer det motsatte da Kongsvingerkontoret gradvis taper terreng på i forhold til SSB Oslo. SSB Kongsvinger....

Satsing på gods og jernbane kan gi 1500 nye arbeidsplasser

Kongsvingerregionens beliggenhet og forutsetninger åpner muligheter for stor regional vekst gjennom den nye nasjonale satsingen på jernbane. En ny flerbruksterminal i Kongsvinger vil bidra til mer effektiv, lønnsom og miljøvennlig godstransport i Norge. Satsingen styrker regionens attraktivitet, og kan i følge beregninger på sikt skape...

Sanngrund får global miljøsertifisering

Sanngrund får reiselivets miljømerke Green Key, den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Utmerkelsen kan gi positive ringvirkninger fra Europa. – Dette er veldig positivt for oss. Det er mange reiselivsaktører og -operatører – spesielt fra Sør- og Nord-Europa – som er kjent med slike sertifiseringsordninger,...

Ny tømmer- og godsterminal på Hov

Kongsvingerregionen har et stort potensial i forhold til både næringsutvikling knyttet til logistikkvirksomhet og ny industri basert på råvarer som transporteres igjennom regionen. Lykkes regionen vil det gi mange nye arbeidsplasser og stor økning i verdiskapningen i Kongsvingerregionen. Et av tiltakene som nå utredes er...

Tverrpolitisk E16-kamp på tinget

E16-utsettelsen samler politikere på tvers av partitilhørighet. Representanter fra Ap, H og Frp ga tirsdag klar beskjed om at de er dypt uenige i tidspunktet for utbyggingen. En delegasjon bestående av Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammer, Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og Kongsvinger-ordfører Sjur Strand – støttet...