Prosjektet/selskapet/eiendommen

1 leilighet er solgt.
Tilbud: De neste to kjøperne får en valgfri innredningspakke til en verdi av 22 500,-.

Syverstubakken er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn. Prosjekt for salg består av 4 leiligheter i en firemannsbolig.
Leilighetene i 1.etg. er på 82 kvm med to soverom. Leiligheten i 2.etg. er på 84 kvm og har to soverom. Leilighetene i 2.etg kan etter nærmere avtale og pristillegg leveres med 3 soverom.

Man får praktisk trinnfri adkomst til leilighetene og carport med tilhørende sportsbod.

Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og det vil bli etablert et borettslag.

Utbygger i prosjektet:
Syverstuen utbygging AS
Org.nr: 921 361 343
Adresse: Sentrumsvegen 17, 2120 Sagstua.

Forventet fremdrift

Området er ferdig regulert.
Salgstart September 2020. Forutsatt byggestart 1.kvartal 2021 forespeiles innflytting 1.kvartal 2022. Ved senere byggestart forskyves overtagelsestidspunkt tilsvarende. Byggestart er avhengig av tilstrekkelig solgte leiligeter, se punktet forbehold. Med byggestart menes fra det tidspnkt byggearbeidene på det aktuelle byggetrinn faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å anse som byggearbeid. Overtagelstidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blandt annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid. (les også forbehold i denne salgsoppgaven).

Beliggenhet

Med leilighet på Syverstubakken vil du få gode solforhold og bo med flott utsikt over kulturlandskapet, og med gangavstand til det aller meste. Prosjektet ligger i sentrum og har meget god beliggenhet i forhold til alle fasiliteter i området. Det er gangavstand til blant annet butikker og bank, bibliotek og flotte turstier i nærområdet.
En kort spasertur unna finner du Milepelen vertshus og hotell, kafe, apotek, legesenter og Sand kirke. I nærområdet ligger også både barnehage og skole, samt idrettsanlegg både sommer og vinter.
Fantastiske Storsjøen som ligger i umiddelbar nærhet byr på både badestrender, båtmuligheter og fiske for den interesserte. Om man skal ut å reise er det kun 25 minutter til Eidsvoll som er knutepunkt til både Gardermoen, Oslo og Jessheim.

Standard

Gjennomgående god standard på overflater og innredninger.
Alle overflater er behandlet. Vegger med profilerte plater skygge hvit, i entre, gang, stue/kjøkken og innvendig bod. Vegger med profilerte plater skygge, grå farget i soverom.
Bad leveres med hvite veggfliser og grå gulvfliser. Alle innervegger er isolerte. Spennbetong dekke/hulldekke som etasjeskiller mellom etasjene. Lydhimling i u.etg og trinnlydkonstruksjon i 1.etg. Alle himlinger i slett hvit overflate, sparklet og malt. Mørke grå gulvfliser 30*60 i entre. Laminat gulv i øvrige rom inkl bodrom.
Hvit ytterdør type “Michigan” fra Swedoor Advance-line serie med fire glass. Hvite slette innerdører type “Style 04N” fra Swedoor.

Høy kvalitet og tidsriktig design på kjøkkeninnredning. Hvitevarer til kjøkken i stål inngår til kjøkkenet. (Ikke microbølgeovn). – Se egne kjøkkentegninger.
Hvite garderobeskap på alle soverom.

Påkostet rørlegger installasjoner med vegghengt toelett med skjult sisterne, baderomsinnredning 90cm eller 120 cm bredde med helstøpt servantplate og speil. Dusjhjørnet med dusjvegger i glass.

Elektroinstallasjoner med bl.a varmekabler i gulv i entre, stue/kjøkken, gang og bad i u.etg. I 1.etg. er det varmekabler i entre og bad. Varmekabler i stue/kjøkken i 1.etg kan leveres mot pristillegg. Det er medtatt 4 stk downlights i himling over kjøkkeninnredning, 3 stk downlights i himling i entre/gang og 4 stk downlights i himling bad. Ekstra downlights utover standard kan avtales mot pristillegg hvis dette bestilles senest ved oppstart av byggearbeidet. – Egen spesifikasjon fra elektriker.

Byggemåte

Prosjektet bygges med strenge krav til isolasjon og oppvarmingskilder. Alle leilighetene vil få en meget god standard og oppleves med et godt inneklima. Leveranser utføres i henhold til gjelende forskrifter. Teknisk forskrift TEK’17 er gjeldende for dette prosjektet.

Royalimpregnert dobbelfals stående utvednig kledning. Standard omramming og belistning rundt dører og vinduer ifølge tegninger. Hvitmalte vinduer og balkongdører. Vinduer og balkongdører leveres fra H-vindu Lillerønning, høy kvalitet og 3-lags energiglass. Svarte takrenner, nedløp takbeslag og vindusbeslag. Rekkverk på veranda med impregnert treverk malt hvir. Energiklasse B.

Egen carport for boligene m/avsatt plass til sportsbod. Balkong ut fra boenhetene i 1.etg. Terrasseplatting på mark utenfor boligene i u.etg. *Alle produsenter omtaler ikke utvendige produkter som vedlikeholdsfrie, men lengre intervaller for vedlikehold. Vedlikehold/utskiftninger er nødventig etter mange års bruk. Se detalj/informasjon fra produsenter.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 02.05.19. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Fellestomt som skal eies av borettslaget.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av andelseierne.

Tomtene leveres med subbus på gårdsplass og interne veier. – Mot avtalt pristillegg kan det leveres asfalt. Plen og uteområder leveres ferdig tilsådd plen.
Fellesarealer/lekeplasser leveres ferdig opparbeidet i henhold til norm og kommunale krav.

Parkering

Parkering i carport og innkjøring. Det vil bli etablert fire ekstra parkeringsplasser, to nede og to oppe.

Boder

Utvendig sportsbod ved carport.

Internett/TV

Tv og internett er inkl i felleskostnadene.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon fra “ventilstål” med 84% dokumentert virkningsgrad, roterende veksler eller tilsvarende, – Innkassing av ventilasjonskanaler må påregnes

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser

Leiligheter 1.etg: Innskudd: 1.992.000,- Andel fellesgjeld 20%: 498.000,-. Totalpris: 2.490.000,-.
Leiligheter 2.etg: Innskudd: 2.152.000,- Andel fellesgjeld: 538.000,- Totalpris: 2.690.000,-

Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsling.

Omkostninger
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Tinglysningsgebyr for hjemmelsdokument kr: 430,-.
Tinglysningsgebyr for pantedokument kr: 430,-. Attestgebyr for panteattest. kr: 172,-.

Kostnader for etablering av borretslag ca kr 3.750,-. Fellesutgifter tilsvarende 2 mnd.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. XX pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/evt. garasje, kommunale avgifter, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og er ikke med i budsjetert felleskostnad.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Borettslaget

Det vil bli etablert Borettslag på vegne av andelseierne.

Forretningsfører

På vegne av borettslaget vil det bli inngått en tidsbegrenset kontrakt med BGO Regnskap AS

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Selger etablerer borettslaget og avholder generalforsamling / stiftelsesmøte, herunder inngåelse av avtale med forretningsfører. Det blir utarbeidet vedtekter/budsjett for første driftsår. Så snart dokumentene er ferdige vil de bli tilsendt kjøper eller de kan innhentes hos megler. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senre generalforsamlinger.

Dyrehold

Det er pr dags dato ikke tatt stlling til dyrehold.

Utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven §5-6(1) nr.3 har bebodd eiendommen i monst ett av de to siste år.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Eiendommens betegnelse

Syverstubakken 1 borettslag.
Endelig matrikkel vil foreligge etter fradeling og etablering.

Vei/vann/avløp

Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei og avløp, og vann via Juptjenn vannverk. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplanen “Syverstuen boligområde”, med dato for ikrafttredelse 03.05.2010.
Området er regulert til boligbebyggelse med flermannsboliger. For øvrig enkelte andre reguleringsformål innenfor
planområdet, slik som grønnstrukturformål, infrastrukstur etc. Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse, og
dagens bruk er i henhold til planstatus.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

I Nord Odal kommune er det “0-konsesjon”. Dette betyr at boligeiendom skal benyttes som helårsbolig.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Forbehold

Byggestart er avhengig av at sturet i selskapet vedtar byggestart. Dette kan avhenge av oppnåelse av et tilfredsstillende forhåndssalg, oppnåelse for selger av en tilfredsstillende finansiering, oppnåelse for selger av en tilfredstillense avtale med entrepenør. Det tas forbehold om kommunal godkjenning, og at igangsettelses- tillatelse blir gitt.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse / innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som avtalt frist for overtagelse i forhold til Buystadsoppføringslova §10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredstillende underleverandør kontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt- og byggearbeid.

Kjøper må være inneforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke pårope seg overskridelser av de angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning.

Selger må senest inne 30.10.2021 avklare skriftelig underrettning dersom overnevte forbehold påropes og kjøpekontakten kanselleres. Kjøper kan kanserllere inngått kjøpekontrakt dersom iverksettelse av byggeprosjektet ikke er igangsatt innen 30.10.2021

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke samsvare for alle boliger i prosjektet. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning.

Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning utover dette.

Dersom det er avvik mellom regninger i prospektet/annonse og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Selger kan tinglyse bestemmelsr som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke av selger.
Det tas forbehold og trykkfeil i prospepekt/salgsoppgave.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 31.250,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets prodktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3414
Gårdsnr: 34
Bruksnr: 372

https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=190980245&location=1.22034.20069&location=1.22034.20062&location=1.22034.20067&location=1.22034.20068&location=1.22034.20071&location=1.22034.20070&sort=PUBLISHED_DESC