Adkomst

Dette er Finnskogen på sitt beste, som består stort sett av skog og storslått natur, og lever opp til begrepet de dype skoger . Flere hundre tjern, sjøer, elver, bekker og åer ligger som perler på en snor, og dette byr på svært gode friluftsopplevelser i tillegg til en spennende kultur i området. Dette er rake motsetningen av hva man finner på fjellet – her finner du de dype skoger .

På Finnskogene har man ett rikt dyreliv og de vanligste å treffe på er elg, skogfugl og hare, samt innslag av både ulv og bjørn, selv om bjørn er observert mer eller mindre tilfeldig. Vannene på Finnskogene inneholder vanligvis abbor, gjedde og mort, men også svært gode ørretvann er å finne i disse områdene.

Adkomst:
Fra rundkjøringen på Flisa, kjør østover langs Rv 206 i retning Åsnes Finnskog. Etter ca 17 km ta til høyre mot Svullrya og følg denne veien i ca 1,4 km. Eiendommen ligger da på venstre side etter å ha passert Skogen restaurant, tidligere Dæsbekken villmarkssenter

Finnskogen er et stort sammenhengende skogområde som strekker seg langs begge sider av riksgrensen mellom Solør i Norge og Värmland i Sverige.
Et paradis på jorden for deg som vil vekk fra stress og mas. På Finnskogen finner du lokalsamfunn med sterke røtter til den finske innvandringen og som gjerne vil holde på gamle tradisjoner.

Stikkord for Finnskogen er stillhet, godt fiske, jakt og friluftsliv, trollskap og mystikk.
Det siste forbundet med akkurat finnene, som ble sett på som annerledes av bygdefolket nede i Glomma-dalføret.

Finnskogen er unik og må oppleves

Ca 18 km unna ligger Flisa er kommunesenteret i Åsnes kommune og er et svært hyggelig handelssted med godt utvalg av forretninger, idretts- og svømmehall, bibliotek, kino, barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole.
Der er det også et eget ungdomshus, kulturskole, samt Åsnes Aktivitetssenter med fasiliteter for bowling, klatring, en mengde uteaktiviteter, treningssenter og fysioterapi. I tillegg en rekke frivillige lag og foreninger innenfor idrett og kultur.