Velkommen til Skakkland 68 på Knapper. Et koselig småbruk med tilbaketrukket og fin beliggenhet. Eiendommen består av Bolighus i 2 etasjer med kjeller. Garasje/carport, uthus med anneks, vedskåle og drivhus. Tomtearealet på 49,1 fordelses på følgende måte: Fulldyrket jord 23,3 daa benyttes til grasproduksjon/ beite(leieavtale for 2021) Produktivskog 21,8, Annet markslag 0,4 og gårdstun 3,6-

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=205294458