Eldre enebolig over et plan med kjeller. Betydelig omfang av oppgraderinger, påkostninger og vedlikehold må påregnes, boligen må betraktes som et renoveringsobjekt. Eiendommen ligger på Lauta i Åsnes kommune. Område med noe bebyggelse i landlig landbruksområde. Solrik beliggenhet, bolig med utearealer og veranda orientert mot sørøst. Tomten er gressbevokst med kratt og trær som bør ryddes. Avstand til Flisa sentrum er ca. 4 km.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=187560254