Et lite småbruk i byen, 21 måls tomt med usjenert beliggenhet, gode solforhold og gangavstand til byens fasiliteter er sjelden vare. Våningshuset har en eldre standard hvor det er behov for påkostninger/modernisering. Låvebygningen er i dårlig forfatning.
Tomtearealenes størrelse og beliggenhet ansees attraktiv på bakgrunn av mulighet for fremtidig boligutvikling.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=186910486