Gårdsbruket har et romslig og trivelig tun med våningshus, driftsbygning, redskapshus og garasje. Litt nordvest for tunet, grensende mot Glomma ligger et eldre bolighus og uthus som tilhører eiendommen. Dette leies for tiden ut. Eiendommen har en melkekvote på 132 tonn. Verdien av denne er ikke innkalkulert i prisantydningen. Denne kan etter nærmere avtale kjøpes med. Mesteparten av det dyrkede arealet ligger like inntil tunet og skogarealet i forlengelse av dette. 2 skogteiger ligger litt lengre fra tunet mot øst og sørøst.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=220574790