Adresse

Vikervegen 141
2100 Skarnes

Matrikkel

Gnr. 98 bnr. 9 i Sør-Odal kommune

Eiendommen

Øvre Nylend er et meget tiltalende og koselig konsesjons fritt småbruk, beliggende i landlige, rolige og solrike omgivelser ved Skarnes. Med gode tur og ride muligheter. Området består av spredt boligbebyggelse med kort vei til flere store og små innsjøer med bade og fiskemuligheter. 2 Minutter unna er det en ny badeplass med båtplasser og bryggeanlegg. Her kan man ferdes med båt både til Skarnes og til Sand i Nord odal med uteservering og aktiviteter på sommeren. Så her er det gode rekreasjonsmuligheter. Få minutters kjøring til barnehager, skoler og foretinger. Avstand til detter er ca 5 til 8 km. Den lokale barne hagen er en gårds og natur barnehage som tilbyr barna nærkontakt med dyr og natur. Denne befinner seg 4 km unna.. Skarnes har en ny stor skole som ble ferdig bygget i 2020. Eiendommen består av Våningshus(enebolig) som er pent modernisert og oppusset, blant annet med nyere kjøkkeninnredning, 3 soverom, bad og toalettrom. Det foreligger tegninger for utvidelse av bygningen. Dette er ikke byggemeldt. Videre består eiendommen av følgende bygninger. Praktisk og fin dobbel garasje. Høne og grisehus i god stand. Med innlagt vann og strøm. Restaurert låve med støpt dekke og hvor det nylig er installert flere hestebåser. Låven har 1/3 av areal i 1 etg disponibelt , med ca 6 meter takhøyde, det er nytt el anlegg i låven med 3 fas strøm. Låven har innlagt sommervann fra egen brønn, i låven kan 1/3 av 1.etg bygges om til verksted med stor takhøyde. I tillegg til at låven i 2,etg har et lokale som er godt egnet til lagring eller som festlokale. Eiendommen er meget godt tilrettelagt for hestehold, da eiendommen består av en teig og det dyrkede arealet på nesten 28 dekar ligger inntil tunet og bygningsmassen. Tunet har praktisk og fin beliggenhet og er godt skjermet fra hovedveien. Dette arealet er på 2,6 dekar. Grise og hønehuset ligger et lite stykke fra tunet og ligger fint til ved skogholtet på sydsiden av eiendommen. Eiendommen har mange gode kvaliteter og vil appellere til de som ønsker å bo landlig, men allikevel ha mulighet til å komme seg til Oslo og Gardermoen. Det er ca 75 km og 1 times kjøring til Oslo, 42 km til Jessheim og 53 km til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er 7 minutter til nærmeste matbutikk og 9 minutter til Skarnes Stasjon med godt tilbud for offentlig kommunikasjon samtidig som Våningshuset har et praktisk rom for hjemmekontor. Skolebussen har av og påstigning ca 30 meter fra innkjøring til eiendommen.

Beliggenhet, adkomst

En innholdsrik perle av et småbruk med kort vei til det meste. Adkomst via hovedvei.
Fra Skarnes E16: Kjør Rv 24 nordover ca 3 km. Ta til høyre enn på RV 283 Skjulstadvegen. Følg denne ca 2,5 km og ta Vikervegen til høyre over elva. Eiendommen ligger på høyre side etter ca 1,5 km.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1930

Bygninger og byggemåte

Enebolig. Oppført: Primærrom 146 kvm. Sekundærrom: 5 kvm.
Byggegrunn er ukjent. Betongdekke. Grunnmur. Uisolert betong med sparestein. Drenering er fra ca. midten av 90 tallet.
Yttervegger: Bindingsverk i tre, etterisolert med 5 cm både inn- og utvendig. Kledd med stående tømmermannskledning.
Dører og vinduer: Vinduer i tre doble glass fra 1995. Vindu i soverom1.etg fra 2015 Balkongdør
Takkonstruksjon W-takstoler og det er blåst inn isolasjon på ca. 40 kvm. Sutakplater med imp. lekter og Benders takstein. Det må monteres stigtrinn til skorstein.

Låve: Oppført: Bruksareal 160 kvm
Stor låve av eldre årgang, nylig restaurert med 4 isolerte stallplasser. Grovt tømmer i etasjeskiller. Vegger: Grovt bindingsverk, kledd med stående kledning. Vinduer av nyere dato. Porter og dører av enkel standard. Saltak av grov konstruksjon, tekket med stålplater.

Garasje: Oppført: Bruksareal 39 kvm
Uinnredet garasje med dobbeltport. Støpt plate på mark, Uisolert stenderverk. Vegger i bindingsverk i tre. Vinduer: To enkle garasjevinduer. Tak: takstoler. Taket er tekket med betongtaksten med underpapp.

Høne og grisehus Oppført: Bruksareal 31 kvm:
Støpt plate på mark, enkel innredning med et lite grovkjøkken. Bygget er isolert

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 151 kvm

1.Etasje: P. rom 96 kvm
2.Etasje: P. rom 50 kvm:

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge-meldt og godkjent til dagens bruk.

Standard og innhold

Enebolig:
Innhold: 1.etg: Våningshus Hall med trappegang, bad, kjøkkenstue, spisestue, soverom.
2.etg: trappegang, 2 soverom samt wc
Gulv: Parkett, laminat og vinylbelegg.
Vegger: Malt panel og tapet.
Himlinger: Malt panel og takess.
Kjøkkeninnredning Innredning fra 2015 med profilerte malte fronter og integrerte hvitevarer.
Sanitærutstyr: Toalett rom i 2 etg. med wc og vask.
Bad 1.etg: Boblebadekar, dusjkabinett og under- og overskap med vask.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Varmepumpe fra 2013 med dobbelt rør til 1 og 2 etasje.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 34 600 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tun, jord og skog

Pent opparbeidet tun på ca 2,6 dekar. Tunet består av stor beplantet plen og gruset gårdsplass og adkomstvei. Det dyrkede arealet utgjør neste 28 dekar fordelt på 2 områder, hvorav det største ligger rundt tunet. Dyrket mark er leid bort med 6 mnd gjensidig oppsigelse. Avtalen kan sies opp av selger dersom kjøper ønsker dette. På eiendommen er det også et lite skogsareal på ca 3 dekar.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, offentlig vann. Privat avløp/septikanlegg

Reguleringsplan

Kommuneplan ikrafttredelse 29.10.2013.
Arealbruk: LNFR: areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Avsatt til veigrunn 44 kvm

Servitutter og heftelser i grunnbok

1932/900173-1/13 Elektriske kraftlinjer
Tgl: 31.05.1932
Sør-Odal e-verks ledn.nett er reg.
Gjelder denne registerenheten med flere

1969/814-1/13 Erklæring/avtale
Tgl: 20.02.1969
Rettigheter for HEAS.

2007/300146-1/200 Jordskifte
Tgl: 30.03.2007
Sak nr. 0410-2005-0017 Skredderstuen
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver

Informasjon om odelsloven

Det hviler ikke odel på eiendommen.

Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

Det er ikke konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen, men kjøper må undertegne på grønt egenerklæringsskjema om konsesjonsfritak. Det er driveplikt på jorda.

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

Prisantydning

5 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Thor B. Grønnerød
Takstdato : 21.06.2021
Markedsverdi : 5 500 000,-
Formuesverdi : 192 419,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul – Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 12 890 pr. år

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Diverse

Det foreligger avtale om snørydding og denne kan videreføres dersom kjøper ønsker dette.
Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

Antikk og løsøre

Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

Maskiner og utstyr

Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt “Gi bud”-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
“Endå eigedomen er selt “som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.”
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.