EiendomsMegler 1 v/Kai Olav Ryen har gleden av å presentere Brøderudvegen 157. Dette er et koselig småbruk beliggende rett syd for Prestegardstjennet på Roverud. Eiendommen ble etablert ca. midt på 1700 tallet, som Roveruds første skole. Solrikt fra morgen til kveld og med flott utsikt østover, utover egen eiendom og skogkledde åser.

Kvaliteter ved eiendommen:
– Landlig idyll i trivelige omgivelser
– Eiendommen er godt egnet for hest, småfe o.l. Fjøset er dimensjonert for 12 melkekyr, hest og sau
– Eiendommen strekker seg østover fra tunet, og går helt opp til Prestegardstjennet
– Pent våningshus som ble betydelig påbygget og oppgradert i 2009, 1.etg på hele 155 m2 BTA
– Konsesjonspliktig, uten boplikt
– Ca 30 daa dyrket mark

Velkommen på visning!