Felleskostnadene pr. 13.02.2023 er kr. 5 217,-.

Felleskostnadene fordeler seg på følgende måte pr. 13.02.2023:
Renter – 7 kr 169,-
Avdrag – 7 kr 82,-
Felleskostnader – 1 kr 4 174,-
Renter 8 kr 576,-
Avdrag – 8 kr 216,-

For utenom renter og avdrag dekker felleskostnadene blant annet felles bygningsforsikring, felles strøm, felles vedlikehold, styrehonorar, forretningsførsel, revisjonshonorar, kommunale avgifter, TV og internett, kontingent boligbyggelag og andre driftskostnader.

Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

Felleskostnadene for inneværende måned skal være betalt før overtakelsesdato.

Det kan foreligge planer om påkostninger/utbedring som kan medføre utligning på andelen med eventuelt høyere fellesutgifter. Dette i henhold til renteøkninger og eventuelle strømpriser. Forretningsfører opplyses pr. 07.03.2023 midlertid om at det ikke er kjennskap til saker som gjør at felleskostnadene økes. Generalforsamlingen til borettslaget er satt til 10.05.2023.

Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets/sameiets styre og/eller generalforsamling. Opplysninger om fellesutgifter, fellesformue og fellesgjeld er basert på informasjon fra forretningsfører.