Prosjektet/selskapet/eiendommen

Ønsker du en nyoppført, lettstelt og moderne leilighet i umiddelbar nærhet til fine turområder? Her kan vi presentere tre nyoppførte leiligheter i en firemannsbolig på Kjellmyra!

Innhold:
Vindfang, to soverom, bad, bod/teknsik rom, stue og kjøkken. Leilighetene vil få terrasse både på østsiden og vestsiden av bygget.

Leiligheten er arealeffektiv og innholdsrik med en god planløsning. Rommene er lyse og moderne med det du trenger for et komplett hjem. Materialvalgene gir en tidløs og stilren fremtonig, og store vindusflater vil slippe lyset fint inn i leiligheten og skape en god romfølelse. Det er heis (løfteplattform) i bygget. Hver leilighet får egen carport og sportsbod på ca. 6,5 m². Leilighetene passer godt for førstegangskjøpere, en liten familie, eller for de som ønsker en enklere hverdag.

Tomt er levert med ferdig sådd gressplen og gruset gårdsplass. Det er satt opp felles carportanlegg hvor hver av leilighetene vil ha en tilhørende plass til sin leilighet. Det vil ellers være parkeringsmuligheter på gårdsplassen. Inngangspartiene er tilknyttet en østvendt terrasse. Det vil være heis fra 1. etasje til 2. etasje. Inn døren til leilighetene vil det være et vindfang som gir plass til omkledning og oppbevaring av yttertøy og sko. Videre inn i leiligheten vil det bli to romslige soverom med plass til seng og garderobeskap. Badet vil bli pent flislagt på gulv og innredet med servant med underskap, dusjhjørne og veggmontert toalett. Den åpne løsningen med stue og kjøkken med utgang til den solrike terrassen gir et sosialt og godt rom for familien. Kjøkkenet blir levert komplett med integrerte hvitevarer.

Se for øvrig beskrivelse av bygget under punktet “Byggemåte” og i leveransebeskrivelse som er vedlagt salgsoppgaven.

Beliggenhet

Eiendommen har fin og landlig beliggenhet på Kjellmyra i Gjesåsen. Kjellmyra er ca. 500 unna leilighetene. Her finner du nærmeste dagligvare med post i butikk. Kjellmyra IL har et godt aktivitetstilbud for store og små, hvor de blant annet har egen skiavdeling, fotballag og orienteringslag. Nærmeste barneskole er Sønesterud skole som ligger ca. 3 km unna boligen, og nærmeste barnehage er Tyristubben barnehage som er 1 km unna. Det er ellers flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet til boligen med fine oppkjørte skiløyper på vinteren og turstier på sommeren. Området har i tillegg fine mulighet for bærplukking på høsten. Det er heller ikke langt til Flisaelva hvor det er mulighet for bading og fisking, i tillegg til Baksjøen som kun er ett par kilometer unna. Det er ca. 4 km til Flisa sentrum hvor du finner et godt og variert utvalg av forretninger, bank, kjøpesenter mm. Her ligger også Åsnes ungdomsskole og Solør videregående skole. Flisa har også flotte idrettsanlegg, svømmehall og klatrevegg.

Adkomst

Felles inngjøring fra Vestre Gjesåsveg. Se forøvrig vedlagte kart/nabolagsprofil i salgsoppgaven for områdebeskrivelse.

Byggemåte og standard

Prefabrikkert ringmur. Plassstøpt plate på mark med 300mm isolasjon i grunnen. Radonsperre i A-sjikt. Yttervegger leveres med liggende kledning, behandlet med to strøk maling. Bindingsverk av 36x198mm. Asfalt vindtett trefiberplate. Musebånd. Tak med prefabrikkerte W-takstoler. Isolert med 350-400 mm mineralull. Innervegger isolert med 70 mm mineralull. Platekledning av MDF-plater i valgfri standard farge. På vårtomsvegger leveres det sokkel av fliser og baderomsplater fra Fibo Trespo. På alle innertak benyttes det PDF-panel som er hvit. Alle tørre rom får gulv med vinyl. Baderom, entré og vaskeromfår fliser. Vinduer og terrassedører får sprosser.

Areal

Bra/P-rom: 82/75 m².

Følgende rom inngår i P-rom: Vindfang, gang, bad, to soverom, kjøkken og stue.

Areal er oppmålt etter tegninger mottatt av utbygger. Arealberegningene er angitt iht målereglene i Norsk Standard veileder til NS 3940. Arealene i
salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i Bruksareal (Bra) og Primærareal (P-rom). Bruksareal er arealet innenfor leilighetens omsluttende vegger og inklusive innvendig boder og sjakter. Primærrom er arealet innenfor boligens omsluttende vegger og eksklusive bod(er). Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
Oppgitt areal er å betrakte som et omtrentlig areal. Kjøper og selger har ikke anledning til å rette krav mot den annen part dersom arealet viser seg å
avvike med 5% eller mindre/større enn oppgitt areal i markedsmateriell.

Tomt/tomteareal

Felles eiertomt (også kalt prosjekttomten). Dagens tomt er på ca. 1.608 m². Det er opplyst fra selger at det skal mottas noe areal fra tilstøtende eiendommer mot øst og slik at prosjekttomten vil bli som vist i vedlagte situasjonsplan. Arealet vil da utgjøre et sted mellom 1.950-2.000 m². Tomten skal disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring, sameievedtekter og eventuelle fremtidige fastsatte ordensregler. Selger tar forbehold om å kunne dele opp tomten slik av hver enkelt seksjon har ekslusiv bruksrett til et bestemt areal (tilleggsdel i grunn).

Parkering og gangveier vil bli gruset og det vil bli sådd gressplen. Selger står ikke ansvarlig for hvordan plenen gror til.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt (og overtakelse på disse arealene avholdt), etter overtakelse av boligene. Dette gjelder spesielt dersom overlevering finner sted på høst, vinter eller tidlig vår. I så tilfelle vil disse arealene bli ferdigstilt så snart som mulig etter overlevering. Når sameiet er
etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer. Eventuelle gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Parkering

I tillegg til innvendig bod vil det bygges boder i tilknytning til carportene.

Boder

I tillegg til innvendig bod vil det bygges boder tilknyttet carporter.

Utstyr

Møbler som er i leiligheten i 2. etasje kan selges til pakkepris dersom ny eier ønsker.

Internett/TV

Det leveres opplegg (tomrørsanlegg) for internett og TV. Selger utreder muligheter for signalleveranse. I det tilfelle fremføring av signal betinger tilkobling for samtlige boliger i prosjektet, aksepterer hver enkelt kjøper at selger inngår kollektivavtale på vegne av kjøperne (det fremtidige sameiet). Det må her påregnes etablerings-/tilkoblingskostnader samt abonnement etter eget ønske/behov (eventuelt utover kollektiv basispakke). Priser og vilkår er ikke avklart enda.

Ventilasjon

Det leveres komplett ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for alle leiligheter.

Priser

Priser/kjøpesum for leilighetene i prosjektet er fastsatt og utgjør kr 2.480.000,- + omk. per leilighet.

Leilighetene selges etter prinsippet “førstemann til mølla” og til den pris som er fastsatt. De som ønsker å kjøpe leilighet, fyller ut og leverer vedlagt tegningsskjema/kjøpebekreftelse til meglerforetaket. Overnevnte betyr at det ikke benyttes “budrunde” og frister ved kjøp av leilighet i dette prosjektet. Kjøper vil få utlevert budjournal, men det gjøres oppmerksom på at registrering av budfrist vil måtte gjøres som formalia. De som ønsker å kjøpe leilighet i dette prosjektet må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

Bindende avtale om kjøp anses som inngått i det tegningsskjema/kjøpsbekreftelse pålydende prisforlangende er innlevert til meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud. Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert. Selger forbeholder seg likevel retten til å godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper flere enheter i prosjektet og til personer hvor finansiering ikke kan bekreftes på innlveringstidspunktet. Selger forbeholder seg også retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Stipulerte felleskostnader

Foreløpig er det kun lagt opp til innbetaling for å dekke felles bygningsforsikring. Måndlig felleskostnader er beregnet til ca. kr 500,- per leilighet. Hver leilighet/seksjon sørger selv for øvrig drift og vedlikehold. Dette er likevel ikke til hinder for at sameiet kan vedta å innbetale felleskostnader til for eksempel drift og vedlikehold av vei (strøing og brøyting) samt avsetninger til vedlikehold. Inngåelse av kollektivavtale (se punktet “Internett/TV”) vil også medføre faste forpliktelser for sameiet og som må dekkes inn gjennom de månedlige felleskostnadene.

I henhold til vedlagte vedtekter skal eventuelle felleskostnader i utgangspunktet fordeles likt mellom seksjonene, så langt dette er hensiktsmessig og naturlig.

Kommunale avgifter

Beløp som vil inngå i kommunale avgifter er avgift for vann og avløp, eiendomsskatt, renovasjon samt feie- og tilsynsgebyr.
For vann og avløp betales dette etter kbm og et fast årsgebyr med ca. kr 9,24,- pr. kbm og kr 930,- for vann og ca. kr 24,5,- pr. kbm og kr 930,- for avløp.
Feie- og tilsynsgebyr er på kr 495,- per pipeløp.
Renovasjonavgiften vil avhenge av hvilke type beholdere sameiet bestiller.
Eiendomsskatten vil utgjøre 3,6 promille av leilighetens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om leiligheten er primær eller sekundærbolig.

Oppgjør

Kjøpesum pluss omkostninger betales innen overtagelse forutsatt at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslovens § 12. Samtlige beløp innbetales til meglerforetakets klientkonto.

Sameiet

Leilighetene er seksjonert og blir organisert som et sameie sammen med de andre leilighetene i firemannsboligen. Hver bolig vil få en ideell sameiebrøk lik 1/4-del.

Det er utarbeidet utkast til standard vedtekter (vedlagt salgsoppgaven). Vedtektene fastsettes av selger ved seksjonering. Forretningsfører er ikke engasjert, men det fremtidige sameiet vil kunne engasjere en slik, hvis dette ønskes vedtatt av sameiermøtet.

Dyrehold

Sameiermøtet vil kunne fastsette vanlige ordensregler for sameiet. Det foreligger per dags dato ingen bestemmelser om dyrehold. Det gjøres likevel oppmerksom på at slike type boformer ikke er egnet til utstrakt dyrehold.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at leilighetene kan leies ut, dersom det ikke er i strid med eventuelle vedtekter og ordensregler for sameiet. Eventuell utleie meldes som regel til styret i sameiet.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

Fra overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Eiendommens betegnelse

Prosjektet utvikles på gnr. 78, bnr. 84 i Åsnes kommune, også kalt prosjekttomten.
Prosjekttomten er seksjonert og hver enkelt leilighet/seksjon er tildelt eget seksjonsnummer. Kopi av situasjonsplan som viser tildelte seksjonsnummer følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Vei/vann/avløp

Leilighetene er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via felles private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Adkomst via privat veg ca. 30 meter fra FV451 (ikke tinglyst veirett). Det må påregnes deltakelse i drift og vedlikehold av nevnte adkomstvei samt felles gårdsplass.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område under kommuneplanens arealdel for Åsnes kommune (2019-2030). Selve prosjekttomten og områdene vest for FV451 er avsatt til LNFR-formål. Området øst for RV451 er avsatt til boligformål. Sørøstspissen av prosjekttomten er merket som støysone.

Konsesjon/odel

Konsesjon og odel er ikke relevant for prosjektet, men eierseksjonsloven innehar bestemmelse om at man ikke kan erverve og eie mer enn to seksjoner i ett sameie.

Salgsbetingelser

Leilighetene selges iht. avhendingsloven. For de seksjonene/leilighetene som blir solgt før den 02. 09.2021 vil selger stille garanti i henhold til kravene avhendingslovens § 2-11. Garantien skal stilles i samsvar med bestemmelsene i bustadoppføringslovas § 12. Selger skal overlevere leilighetene i ryddig og byggrengjort stand, og uten noen form for leieforhold.

Det er ikke mulig å tegne boligselger- og boligkjøperforsikring ved salg/kjøp etter bustadoppføringslova.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger samt krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leilighetene. Kjøper er forpliktet til å godta slike endringer, uten nærmere samtykke. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i salgsoppgaven bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig måbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Det kan forekomme avvik mellom salgsoppgave/leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller gjelder alltid salgsoppgave/leveransebeskrivelsen foran plantegningene. Omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og uttørking. Det kan oppstå sprekker pga bevegelser i materialene og som følge av kalde og varme årstider, samt tørr og fuktig luft. Selger påtar seg ikke reklamasjonsansvar for dette etter overtakelsen. Kjøper må videre påregne synlige svinn-/tørresprekker i overgang mellom ulike materialer, konstruksjoner, sammenføyninger og hjørner etter at leilighetene er tatt i bruk.

Utvendig bod (sportsbod) egner seg ikke til å lagre klær og lignende.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut eventuelle usolgte enheter.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3418
Gårdsnr: 78
Bruksnr: 84