Velkommen!

Ellingsrudtoppen er et nytt boligområde 3 km utenfor Skarnes hvor du som kjøper kan sikre deg en romslig eneboligtomt med slående utsikt og flotte solforhold! Er du på utkikk etter en boligtomt med det lille ekstra er dette stedet for deg å skape boligdrømmen; tomtene har ikke grense mot naboen, man bor landlig til med skogen og flotte turmuligheter like utenfor døren, mens man allikevel har kort veg til de servicetilbudene som Skarnes har å by på. Ikke nøl – kontakt oss for en hyggelig tomteprat i dag!

Adresse/ Tomtenr./ Prisantydning/Omkostninger/ gebyr offenlig Vann+avløp/ Totalpris/ Status

Ellingsrudtoppen 58 / B6 / kr 750.000,-/ kr 20.122,-/ kr 218.750 / kr 988.872,-/Til salgs
Ellingsrudtoppen 52 / B3 / kr 750.000,-/ kr 20.122,-/ kr 218.750 / kr 988.872,-/Solgt
Ellingsrudtoppen 60 / B4 / kr 750.000,-/ kr 20.122,-/ kr 218.750 / kr 988.872,-/Til salgs
Ellingsrudtoppen 62 / B2 / kr 850.000,-/ kr 22.622,-/ kr 218.750 / kr 1.091.372,-/Til salgs
Ellingsrudtoppen 64 / B8 / kr 825.000,-/ kr 21.997,-/ kr 218.750 / kr 1.065.747,-/Til salgs
Ellingsrudtoppen 66 / B9 / kr 825.000,-/ kr 21.997,-/ kr 218.750 / kr 1.065.747,-/Solgt

Beliggenhet

Tomtene ligger ca 3 km fra Skarnes sentrum. Her har man flotte sol- og utsiktsforhold mot Skarnes og Opstad, samt direkte tilgang til skogen og flotte turmuligheter like utenfor døren.
Tomtene er av romslig størrelse, ca 2.000 kvm.
Noe av det som gjør tomtene spesielle er at de er plassert med god avstand til naboen, slik at man får et boligfelt med spredt bebyggelse og luftig preg med hellning mot sør/vest.

Beskrivelse av tomten

Eiendommene vil få felles adkomst via privat, felles veg. Tomtene selges som råtomt og grunnforholdene består i hovedsak fjell med varierende overtekking av rødjord og grusige morenemasser over fjell. Det er også registrert mindre innslag av myr, oppstått der oppstikkende fjell har demmet opp for vannstransport i grunnen. Kopi av grunnundersøkelser gjort av Neser foreligger hos megler.

Standard

Det legges strøm til tomtegrense. Strømnettet på området er dimensjonert av Eidsiva for å kunne levere tilfredsstillende til normale bolighus, med inntaksspenning på 400v og 40A. Dette skal dekke alle normale behov.

Offentligrettslige pålegg og krav

Det foreligger følgende pålegg eller krav på eiendommen:
– Når området blir tilført offentlig vann og avløpsanlegg plikter alle boliger å bli tilkoblet dette, jf Reguleringsplan for Ellingsrudåsen. Se punkt “vei,vann og avløp” for mer info.

Dette er likevel ingen garanti for at det ikke vil kunne komme nye pålegg eller krav ved nye kontroller.

Reguleringsforhold

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til spredt boligbebyggelse med områdebetegnelse LNFB11. Kopi av reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse da det er differensierte bestemmelser knyttet til de ulike tomtene B1-B11.

Slik fungerer salget

Interessenter oppforders til å befare tomten og gjøre seg kjent med innholdet i salgsoppgaven før kjøp. Dette kan gjøres på egenhånd eller i fellesskap med megler/selger. For visninger utover fellesvisning, ta kontakt med megler Camilla Bergh Brustad, 416 44 048, Eller Kristin Zahl Kristensen 922 45 494.

Kjøpere forplikter sitt kjøp ved å fylle ut bindende budskjema som innleveres til megler. Megler bekrefter evt. aksept fra selger innen gitte budfrist på vedlagte skjema under forutsetning av at finansieringsbekreftelse er gitt/kontrollert og evt. forbehold er avklart.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App´er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Ansvarlig megler

Camilla Bergh Brustad
Eiendomsmegler

Omkostninger

Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum.

Dokumentavgiftens størrelse forutsetter at eiendommen kjøpes til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlig gebyrer, satser etc.
Øvrige offentlige gebyrer:
Kr 585 Tinglysing av hjemmelsdokument
Kr 585 Tinglysing av pantedokument (per stk.)
Kr 202 Grunnboksutskrift
Kr 1 372Totalt

Gebyr for tilførsel offentlig vann og avløp:
kr218 750

Dokumentavgiftens størrelse vil variere ut i fra eiendommen kjøpessum/prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlig gebyrer, satser etc.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 75

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 76

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 77

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 78

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 79

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 80

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 81

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=163206693