Velkommen til denne koselige landbrukseiendommen, beliggende på Granli, i Eidskog kommune, rett ved grensen til Kongsvinger kommune. På eiendommen står det et våningshus, stabbur, garasje/uthus, uthus og lager og tomten er på totalt ca. 192 daa, hvorav ca. 167,6 daa er skog av høy bonitet. Byggene på eiendommen har oppussingsbehov, men her er det et stort potensiale!

Fine nærområder, landlig beliggenhet, men allikevel med relativt korte avstand til skoler, idrettsanlegg og butikker.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=198132174