Hyggelig småbruk med et areale på totalt 268,7 daa hvor av 19,7 dekar er dyrket mark. Eneboligen ble renovert i 2004 og fremstår lun og koselig. Eiendommen har driftsbygning/kjørebrulåve med fjøs, stall, stråforlager og tilbygget vognskjul. Dobbel garasje. Beliggende i idylliske omgivelser på Finnskogen med grense mot Huldretjenn. ca. 2,3 km syd for Svullrya sentrum, med butikk, bensinstasjon, overnatting- og serveringssted.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=194647578