Beskrivelse

Stor selveiertomt på ca. 4800 kvm (4,8 daa) med mange muligheter!
Det foreligger ingen offentlige pålegg eller reguleringer på tomta.

Beliggenhet

Tomta ligger i rolige og landlige omgivelser i Størjen i Nord-Odal kommune. I området er det hovedsakelig landbrukseiendommer som fortrinnsvis driver med kornproduksjon, i tillegg til skogbruksaktivitet.
Kommunesenteret i Nord-Odal er Sand på Sagstua – dette ligger ca. 9,7 km nord for tomta.
Nærmeste togstasjon ligger på Skarnes ca. 9,8 km sør for tomta.
Både på Sand og Skarnes er det dagligvarebutikker, klær- og skobutikker, byggevarehandler med mer. Nærmeste barneskole og barnehage er på Sand, ungdomsskole er i Gardvik i Nord-Odal og nærmeste videregående skoler er på Skarnes og Kongsvinger.
Tomta ligger noen kilometer fra innlandssjøen Storsjøen som består av flere båtforeninger med bryggeanlegg, med gode muligheter for både fritid og fiske.
Tomta ligger i et landbruksområde med nærhet til skog og utmark med flere tur- og friluftsmuligheter.

Adkomst

Adkomst til tomta direkte fra fylkesveg 24 på egen, privat og selveid vei.
Tomta ligger ca. 9,8 km nord for kommunesenteret Skarnes i nabokommunen Sør-Odal og 9,7 km sør for Sand (Sagstua) som er kommunesenteret i Nord-Odal der tomta ligger.

Beskaffenhet

Tomten består av påstående våningshus/bolig, føderådsbygning, stabbur, låve og vedskjul. Tomten består av et mindre areal med dyrket mark og egen/privat innkjøring/allé direkte fra fylkesveg 24.
Påstående løsøre på tomta kan avhendes etter avtale.

Vesentlige opplysninger

Samtlige bygninger på eiendommen, med unntak av stabburet, må anses som kondemnable.
Det er store soppskader i våningshuset. Låve, føderådsbygning og vedskjul har delvis rast sammen.
Stabburet har ikke like dårlig standard som øvrige bygninger på eiendommen, men det må påberegnes både vedlikehold og restaurering hvis man ønsker å bevare det.
Det er ikke innlagt vann/avløp til eiendommen. Det har vært innlagt strøm til tomta tidligere, men strømmen er nå frakoblet uten at strømledninger er tatt ned.

Tomta er ikke tildelt eget bruksnummer på nåværende tidspunkt, men fradeling og oppmåling er omsøkt til kommunen og dette er under behandling der. Salget betinger derfor godkjent vedtak i kommunen og eksakt tomteareal vil foreligge etter at oppmålingsforretning er gjennomført og tomtas tildelte bruksnummer er tinglyst. Omkostninger til fradeling og oppmåling til kommunen dekkes av selger.

Inngåelse av kjøpekontrakt og tinglysing av skjøte (eierskifte) kan først skje etter at tomtas egne, tildelte bruksnummer er tinglyst – med forbehold om at fradeling vil bli godkjent av kommunen.

Det foreligger verdi- og lånetakst foretatt av uavhengig takstmann den 31.03.2021 – denne kan oversendes på forespørsel.

Med forbehold om feil i annonsen og taksten.

Bud ønskes skriftlig.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=213327326