Dette er et hyggelig kopnsesjonsfritt småbruk på Finnskogen som ligger helt for seg selv og med vakker natur som nærmeste nabo. Våningshuset er på 147 kvm og ble satt opp i 2007. Du har livsløpsstandard som et ekstra pluss. Låve med sidebygg på ca 182 kvm er fra 1950 som har eldre standard. Eiendommen består av en teig som er fordelt på boligtun på 3 daa, overflatedyrka mark på 16,4 daa, innmarksbeite på 23 daa og skogsareal på 22,6 daa. Det er gode jakt- og fiskemuligheter i området. Innenfor få kilometer finnes både Rotbergsjøen og flotte turområder både sommer og vinter.

Merk deg dette:

  • Enebolig med livsløpstandard fra 2007
  • Muligheter for dyrehold
  • Konsesjonsfrihet