Felleskostnadene fordeles:
Avdrag fellesgjeld kr 1256,-
Renter fellesgjeld kr 1 030,-
Vedlikeholdsfond kr 100,-
Øvirge fellesutgifter går til å dekke grunnpakke tv og bredbånd, kommunale avgifter, personalkostnader, styrehonorar, revisjon- og forretningshonorar, kontingenter, forsikring av bygninger og fellesareal, generell drift og vedlikehold i borettslaget, energi for fellesareal samt andre driftskostnader.

Månedlige fellesutgifter øker fra kr 5 600 til 6 100 fra 1. januar 2023. Utover dette foreligger pr. 02.12.22 ingen planer om påkostninger/utbedring som kan medføre utligning på andelen med eventuelt høyere fellesutgifter, i følge forretningsfører.

Vi gjør oppmerksom på at beslutninger/vedtak tatt i generalforsamling eller av styret kan medføre økning i felleskostnader og andel fellesgjeld som f.eks. fremtidige vedlikeholdsplaner, nye låneopptak og prisstigninger på f.eks. diverse avgifter (renovasjon, kommunale avgifter m.m.) som borettslaget/sameiet er ansvarlig for.